Teoria:

Mitä pronominit ovat?
  
Pronominit ovat henkiöihin, muihin eläviin olentoihin, asiohin, esineisiin ja viittaavia sanoja. Niitä käytetään esimerkiksi erisnimen tilalla.
Pronominien ryhmittely
Kiinnitä huomiota!
Pronomineja ryhmitellään käyttötarkoituksen mukaan. Yleisimpiä pronomineja ovat esimerkiksi persoonapronominit, possessiivipronominit, akkusatiivipronominit, demonstratiivipronominit, relatiivipronominit ja indefiniittiset pronominit.
 
 Persoonapronominit Possessiivipronominit Akkusatiivipronominit
 
 minä
 sinä
 hän
 me
 te
 he
 
 minun
 sinun
 hänen
 meidän
 teidän
 heidän
 
 minut
 sinut
 hänet
 meidät
 teidät
 heidät
 
Viittaavat henkilöihin.
 
Esiintyvät useammin taipuneina kuin taipumattomina.
 
Niitä ei usein tarvita esimerkiksi verbien edellä,
koska verbit taipuvat persoonissa.
 
"Minulla on kuuma."
Ilmaisevat, kenen jokin asia on. Kohteen perään tulee persoonan mukainen omistusliite.
 
"Toin sinun matkalaukkusi olohuoneeseen." (Kenen matkalaukku?)
 
 Niitä käytetään myös, kun ilmaistaan esimerkiksi, kenen kanssa/takia/ansiosta/luona/lähellä tehdään jotain.
Vastaavat kysymykseen
"kenet?"
 
"Aion tavata hänet huomenna uudelleen." (Kenet aion tavata? Hänet.)
 
 Demonstratiivipronominit Relatiivipronominit Indefiniittiset pronominit
 
 tämä
 tuo
 se
 nämä
 nuo
 ne
 joka/jotka
 mikä/mitkä
 joku/jotkut
 jokin/jotkin
 jompikumpi/jommatkummat
 
Viittaavat tiettyihin ihmisiin ja muihin eläviin olentoihin, asioihin, esineisiin, paikkoihin ym.
 
Pronomineja 'tämä', 'tuo' ja 'se' käytetään, kun kohde eli korrelaatti on yksikössä.
 
Pronomineja 'nämä', 'nuo' ja 'ne' käytetään, kun korrelaatti on monikossa.
 
"Tämä pöytä on vinossa."
"Nämä pöydät ovat vinossa."
 'Joka' viittaa selkeärajaiseen, määrättyyn kohteeseen, useimmiten edeltävään sanaan.
 
"Ajattelen sitä tyttöä, joka lauloi eilen."
 
 
'Mikä' viittaa koko edeltävään lauseeseen tai epämääräisempään kohteeseen, joka voi koostua useammasta sanasta.
 
"Isä osti eilen television, mistä äiti ei pitänyt ollenkaan."
 
"Tässä asiassa on jotain sellaista, mitä en ymmärrä."
Viittaavat epämääräiseen kohteeseen.
 
Huom: taipuvat sekä sijamuodoissa että määrässä. Tämän takia mahdollisia muotoja on runsaasti.
 
"Onko jokin hullusti?"
 
Kiinnitä huomiota!
On olemassa myös paljon muita pronomineja: kuka, kumpi, muu, toinen, itse, molemmat, kumpikin, eräs, oma ja niin edelleen.
 
Pronominien taipuminen sijamuodoissa
Kiinnitä huomiota!
Suurin osa pronomineista taipuu lähes kaikissa sijamuodoissa.
Esimerkki:
Pronomini 'tämä': tämä, tämän, tätä, tässä, tästä, tähän, tällä, tältä, tälle, tänä ("tänä päivänä"), täksi ("täksi päiväksi ennustettu hyvää säätä")
Kiinnitä huomiota!
Possessiivipronominit ja akkusatiivipronominit eivät taivu.