Tekniset ohjeet:

Toimintamateriaalit

Numero Nimi Kuvaus
1. Tekniset ohjeet

Tehtävät

Numero Nimi Laji Taso Pisteet Kuvaus
1. Taipumattomien sanojen teoriaa: Oikein vai väärin? 1 laji - vastaanottavainen helppo 4p. Taipumattomien sanojen teoriaa. Ovatko taipumattomia sanoja koskevat väitteet oikein vai väärin? Monivalintatehtävä.
2. Tunnista taipumattomat sanat I 1 laji - vastaanottavainen helppo 3p. Mikä seuraavista sanoista on taipumaton? Monivalintatehtävä.
3. Tunnista taipumattomat sanat II 1 laji - vastaanottavainen keskinkertainen 4p. Kaikki nämä sanat ovat taipumattomia, mutta mihin ryhmään ne kuuluvat? Monivalintatehtävä.
4. Adverbit 1 laji - vastaanottavainen keskinkertainen 5p. Adverbit taipumattomina sanoina; etsi lauseista adverbit.
5. Intensiteettisanat 1 laji - vastaanottavainen helppo 5p. Onko lauseessa intensiteettisana vai ei?
6. Konjunktiot 2 laji - tulkinta keskinkertainen 4p. Konjunktiot; mitä käytetään missäkin yhteydessä?
7. Post- ja prepositiot I 2 laji - tulkinta keskinkertainen 5p. Sijoita post- ja prepositiot oikeisiin lauseisiin.
8. Interjektiot ja vastaussanat 1 laji - vastaanottavainen keskinkertainen 5p. Interjektio vai vastaussana?
9. Liitepartikkelit 1 laji - vastaanottavainen keskinkertainen 4p. Sijoita sanoihin sopivat liitepartikkelit. Monivalintatehtävä.
10. Adverbiharjoitus I: Etsi adverbit 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. Etsi tekstistä adverbit ja sijoita ne laatikoihin.
11. Adverbiharjoitus II: Täsmentävät adverbit 1 laji - vastaanottavainen helppo 4p. Valitse lauseeseen verbiä täsmentävä adverbi.
12. Adverbiharjoitus III: Ajan ja paikan adverbi 3 laji - analyysi vaikea 4p. Täydennä lauseet aikaa ja paikkaa kuvaavalla adverbilla.
13. Adverbiharjoitus IV: Adjektiivi vai adverbi? 1 laji - vastaanottavainen helppo 4p. Tunnista, onko kyseessä adjektiivi vai adverbi. Monivalintatehtävä.
14. Adverbiharjoitus V: Adjektiivista adverbi 2 laji - tulkinta keskinkertainen 5p. Muodosta adjektiivista adverbi.
15. Adverbiharjoitus VI: Sti-adverbien taivutus 3 laji - analyysi vaikea 10p. Taivuta -sti-päätteisiä adverbeja vertailumuodoissa.
16. Konjunktioharjoitus 3 laji - analyysi keskinkertainen 4p. Mihin ryhmään konjunktio kuuluu? Monivalintatehtävä.
17. Post- ja prepositiot II 3 laji - analyysi keskinkertainen 4p. Onko ilmauksessa post- vai prepositio? Monivalintatehtävä.
18. Taipumattomien sanojen ryhmät 2 laji - tulkinta vaikea 9p. Mihin ryhmään taipumattomat sanat kuuluvat? Sijoita oikeaan laatikkoon.

Testit

Numero Nimi Suositeltu aika: Taso Pisteet Kuvaus
1. Harjoituskoe 20:00:00 keskinkertainen 16p. Harjoittele taipumattomia sanoja ennen koetta.

Pistokokeet (piilotettu opiskelijoilta)

Numero Nimi Suositeltu aika: Taso Pisteet Kuvaus
1. Koe 20:00:00 keskinkertainen 18p. Taipumattomien sanojen päättökoe.