Teoria:

On olemassa lyhennetty tapa, jolla merkitä tulo, jonka kaikki tekijät ovat yhtä suuret. Esimerkiksi,
5555555=577kpl
Lauseketta   an sanotaan potenssiksi, lukua \(a\) — kantaluvuksi,
 lukua \(n\) — eksponentiksi.
Kiinnitä huomiota!
aaa...a=annkpl
an - potenssi;
\(a\) - kantaluku;
\(n\) - eksponentti.
Merkintä  an luetaan näin: «\(a\)  \(n\) :ään» tai «\(a\) potenssiin \(n\)».
 luetaan: «luvun \(a\) neliö» tai «\(a\) toiseen potenssiin».
a3 - «luvun \(a\) kuutio» tai «\(a\) kolmanteen potenssiin».
Esimerkki:
Tulo 33333 voidaan kirjoittaa potenssina.
Vastaus.
Koska tulossa on viisi luvun \(3\) suuruista tekijää, saadaan:
33333=35
35 - potenssi;
\(3\) - kantaluku;
\(5\) - eksponentti.
Esimerkki:
Laske: 
a) 34
Vastaus.34=3333=81
 
b)4112
Vastaus.4112=411411=441111=16121
 
c)
 120=11....1=120kpl09=00....0=09kpl.
Luvun \(a\) potenssia eksponentilla \(1\) sanotaan samaksi luvuksi: a1=a
 01=0251=251171=117.
 
Ei pidä sekoittaa a2 ja  (a)2!
 
a2=1a2=1aa
(a)2=(a)(a)
Esimerkki:
1,22=11,22=11,44=1,44  
Kiinnitä huomiota!
1a=a