Teoria:

Kahta kulmaa, joilla on yksi yhteinen kylki ja toiset kyljet muodostavat yhden suoran kutsutaan vieruskulmiksi.
Lenku_veidi_1taisne.png
Koska kulma AOB=180° eli on oikokulma, ja puolisuora \(OC\) jakaa sen kahteen osaan, niin 1+2=180°.
Vieruskulmien summa on 180°.
Kun kaksi suoraa leikkaa toisensa, vastakkain sijaitsevia kulmia kutsutaan ristikulmiksi.
Lenku_veidi_2taisnes.png
Kun kaksi suoraa leikkaavat toisensa, niin muodostuu kaksi ristikulma paria — 1,3 ja 2,4.
 
1+2=180° ja 1+4=180° vieruskulmien ominaisuudesta, joten 2=4.
 
On myös selvää, että 1=3.
Ristikulmat ovat yhtä suuret.
Jos yksi ristikulmista on suora (on 90°), niin loput kulmat ovat myös suorat.
Kun kaksi leikkaavaa suoraa muodostaa neljä suoraa kulmaa eli ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, niin suoria kutsutaan normaaliksi.
Lenku_veidi_taisne_perp.png
Merkitään ab.
Kaksi suoraa ovat toistensa normaaleja, eivät leikkaa toisiaan.
Lenku_veidi_2taisnes_perp.png