Teoria:

On annettu lauseke 116.
 
Vähennettävä on \(11\). Se muodostuu yhdestä kymmenluvusta ja yhdestä ykkösestä.
 
Puretaan vähentäjä \(6\) kahteen osaan:
  • ensimmäinen on yhtä suuri vähennettävän ykkösten lukumäärän kanssa, eli \(1\),
  • toinen on yhtä suuri jäävien ykkösten lukumäärän kanssa, eli \(5\).
Saadaan: 116=(111)5=105=5.
 
в1.png
 
Tarkistetaan laskut:
  1.  127=(122)5=105=5,
  2.  189=(188)1=101=9.
Vähennyslaskun taulu
т2.png