Teoria:

Lausekkeen voidaan jakaa alkutekijöihin monella tavalla: 
- viemällä yhteisen tekijän sulkeiden ulkopuolelle,
- käyttämällä binomin sieventämiseen muistikaavoja,
- ryhmittelemällä,
- käyttämällä toisen asteen polynomin juuria .
 
Ryhmittelyn keino
 
Käytetään silloin kun lausekkeessa on 4,6,8, … termejä; ryhmitellään ne, joilla on yhteinen kertoja.
 2x2yfx+fy==2xyfxy==xy2f
Kahdella ensimmäisillä termeillä on yhteinen kertoja \(2\), kolmosella ja neljännellä \((-f)\).
 
Merkki (\(-\)) pitää viedä sulkeiden ulkopuolelle, koska molemmille lausekkeille on oltava yhtäsuurta, tai yhtälö ei saa jakaa alkutekijöihin tällä keinolla.
 
Yhteinen kertoja \((x-y)\)viedään sulkeiden ulkopuolelle.
      
Toisen asteen trinomin jako alkutekijöihin
Keino kuuluu täydellisiin ja valinnaisiin toisen asteen yhtälöihin.
1. Löydetään toisen asteen trinomin juuret
2. Käydään kaavan  ax2+bx+c=axx1xx2,гдеx1иx2 - toisen asteen trinomin juuret.
 
 Jaa toisen asteen trinomi alkutekijöihin
Esimerkki:
z24z+31)z24z+3=0корниz1=1,z2=32)z24z+3=z1z3
 
Jaa lauseke alkutekijöihin
3x42x21x2=a3a22a1=0корниa1=1,a2=133a22a1=3a1a+133x42x21=3x21x2+13=3x1x+1x2+13