Teoria:

Teoria
 
Numerot
 
Numeroin  KirjaiminNumeroin  Kirjaimin
0                   
1                    
2                   
3                   


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
nolla
yksi
kaksi
kolme
neljä
viisi
kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen
yksitoista
kaksitoista
kolmetoista
neljätoista
viisitoista
kuusitoista
seitsemäntoista
kahdeksantoista
yhdeksäntoista
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
101 
1000 
1001 
kaksikymmentä
kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäkaksi
kaksikymmentäkolme
kaksikymmentäneljä
kaksikymmentäviisi
kaksikymmentäkuusi
kaksikymmentäseitsemän
kaksikymmentäkahdeksan
kaksikymmentäyhdeksän
kolmekymmentä
neljäkymmentä
viisikymmentä
kuusikymmentä
seitsemänkymmentä
kahdeksankymmentä
yhdeksänkymmentä
sata
satayksi
tuhat
tuhatyksi
  
Viikonpäivät
 
maanantai (ma)
tiistai (ti)
keskiviikko (ke)
torstai (to)
perjantai (pe)
lauantai (la)
sunnuntai (su)
 
toissapäivänäeilentänäänhuomennaylihuomenna
 
Vokaaliharmonia
 
a o u
auto-ssa
eiauto-ssä  
koulu-ssa
puhu-vat
 
  
ä ö y
Köyhä-ssä
ei köyhä-ssa
sää-ssä
kysy-vät
e i
laiva-lla
 
tee-ssä
siili-llä
itke-vät
 
kesä-llä
 
Kiinnitä huomiota!
Yhdyssanat: yö|vuoro-ssa   suklaa|jäätelö-ssä
K-p-t-vaihtelu:
           
kk kAfrikka  Afrikasta
pppEurooppaEuroopasta
tt   konsertti   konsertin
    
k
 - ruokaruoasta
p  vkylpykylvystä
tdkatukadulla
    
nk  ngHelsinki Helsingistä
ntnnIrlanti  Irlannin
mpmmkampakammalla
lt lliltaillalla
rtrr  partaparran
 
Olla-verbi oikeassa muodossa:
  
 olla
minäolen
sinäolet
hänon
meolemme
teolette
heovat
 
Esim. Minä olen Tuomas.
 
Negatiivinen lause.
  
Negatiivisessa lauseessa on negatiivinen verbi + pääverbi.
Esim.
en ole, ette asu, emme puhu...
Minä en asu Suomessa. 
 
Kiinnitä huomiota!
Negatiivisessa lauseessa pääverbi ei muutu.
  
Kysymykset
 
Mikä (olla-verbi)       Mikä päivä tänään on?
Mitä (muut verbit)    Mitä kieltä sinä puhut?
 
Kiinnitä huomiota!
Joskus kysymys sanan tarkoitus muuttuu. Se riippuu tilanteesta ja siitä missä lauseessa sitä käytetään.
Kysymyslauseessa on sanajärjestys: subjekti + verbi.
Kuka sinä olet?                Ei: Kuka olet sinä?
Mistä sinä tulet?              Ei: Mistä tulet sinä?
Mitä kieltä sinä puhut?    Ei: Mitä kieltä puhut sinä?
 
Kysymys on Kuka- Minä, sinä, hän, me, te, he ja nimi - ihmiset
Kysymys on Mikä-  se (yks.) ja ne (mon.) - muut
 
Mistä sinä olet kotoisin?Minkämaalainen sinä olet?Mitä kieltä sinä puhut?
olla kotoisin + sta/stälainen/läinenpuhua + a/ä
Olen kotoisin Suomesta Olen suomalainenPuhun suomea
  
 Ko/-kö - kysymykset
 
Verbi + -ko/-kö = kysymyssana
Tavallisesti -ko/-kö kysymyssana on lauseen alussa.
Esim.
Sinä olet suomalainen.
Oletko sinä suomalainen?
 
Sinä asut Suomessa.
Asutko sinä Suomessa?