Teoria:

Tässä kappaleessa kerrataan sanatyyppejä kuten -i-, -si-, -e- ja -nen-sanoja. Kun puhutaan sanatyypeistä, on hyvää muistaa että sanan alkumuoto ja vartalo on eri asiat.
Kiinnitä huomiota!
Sijapääte liitetään sanan vartaloon, ei alkumuotoon!
i-sanat
Suomen kielessä on olemassa kolme tyyppiä i-sanoja: lainasanat, niin sanottu "nimi-tyyppi" (-ki, -mi, -pi, -ti, -vi -sanoja) ja niin sanottu "kieli-tyyppi" (-li, -ri, -ni, -hi -sanoja).
 
i-loppuiset lainasanat
i-loppuisissa lainasanoissa i pysyy. Vartalo siis on alkumuodon kaltainen. Muista k-p-t-vaihtelua!
Nominatiivitaksikuppi
Partitiivitaksiakuppia
Vartalotaksi-
kupi-
kuppi-
 
i-e-sanat
Suomen kielen vanhojen i-loppuisten sanojen taivutusmuodoissa on -e vartalossa. Niiden osalla (-ki, -mi, -pi, -ti, -vi) -e on partitiivissakin. Muista k-p-t-vaihtelua (ei partitiivissa eikä illatiivissa) ja vokaaliharmoniaa!
Nominatiivilehtinimi
Partitiivilehtnimeä
Vartalo
lehde-
lehte-
nime-
 
Toisella osalla (-li, -ri, -ni, -hi) partitiivissa on -l-, -r-, -n-, -h-. Muista vokaaliharmoniaa!
Nominatiivikieli
Partitiivikieltä
Vartalokiele-
 
si-sanat
Jos sanan lopussa on -si, se on niin sanottu -si-sana. Näin taivutat -si-sanoja:
Nominatiiviuusi
Partitiiviuutta
Vartalo
uude-
uute-
 
e-sanat
Jos sanan lopussa on -e, se on niin sanottu -e-sana, jonka vartalossa ilmestyy kaksi e:
Nominatiivivene
Partitiivivenettä
Vartalo
venee-
 
nen-sanat
Jos sanan lopussa on -nen, se on niin sanottu -nen-sana. Näin taivutat -nen-sanoja:
Nominatiivisuomalainen
Partitiivisuomalaista
Vartalo
suomalaise-
 
Demonstratiivipronominit
Demonstratiivipronominit ovat tämä, tuo ja se. Niiden taivutusmuodot on opittava ulkoa. Katso taulukkoa taivuttaaksesi ne oikein:
Nom.tämätuose
Part.tätätuota
sitä
Gen.tämäntuonsen
Ill.tähäntuohonsiihen
Ine.tässätuossasiinä
Ela.tästätuostasiitä
All.tälletuollesille
Ade.tällätuollasillä
Abl.tältätuoltasiltä
Mon.nämänuone
 
Kysymyssana Mikä
 
Mikä-kysymyssanan vartalo on Mi-. Katso taulukkoa muodostaaksesi oikeat muodot:
Nom.Mikä
Par.Mitä
Gen.Minkä
Ill.Mihin
Ine.Missä
Ela.Mistä
All.Mille
Ade.Millä
Abl.Miltä
Mon.Mitkä
 
On hauskaa -rakenne
On hauskaa -rakennetta muodostat näin:
Olla-verbin 3.persoona + adjektiivin partitiivi + verbin alkumuoto + muita lauseen sanoja
 
Esimerkiksi:
Olla-verbin
3.pers.
adj.
partitiivi
verbin
alkumuoto
muita
sanoja
On hauskaa ajaa
autoa.
 
Millä sinä matkustat?
Matkustamisen kulkuväline ilmaistaan -lla/llä-päätteellä.
Esimerkiksi, Matkustan bussilla. Ajan veneellä. Lähden autolla.