Teoria:

Ainesanat
Ainesana on:
 1. ruoka ja juoma (liha, leipä, maito);
 2. materiaali (metalli, paperi, lasi);
 3. abstraktisana (ystävyys, kauneus, kohteliaisuus).
Kun lauseessa on ainesana, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, missä päin lauseessa se sijaitsee. Muista että:
 • jos ainesana on lauseen alussa, se on nominatiivissa;
Esim., Maito on lasissa.
 • jos ainesana on lauseen lopussa, se on partitiivissa;
Esim., Lasissa on maitoa. Juon maitoa.
 • jos lauseessa on ainesana + on + adjektiivi, adjektiivi on partitiivissa.
Esim., Maito on valkoista.
 
Näin käytät nominatiivia ja partitiivia:
 • Jos sanan yksikkö tai monikko on lauseen alussa, se on nominatiivissa:
Kirjat ovat hyllyssä. Kirja on hyllyssä. Hillo on hyllyssä.
 • Jos ainesana on lauseen lopussa, se on partitiivissa:
Hyllyssä on hilloa.
 • Jos sanan monikko on lauseen lopussa, se on partitiivin monikossa: 
Hyllyssä on kirjoja.
Partitiivin monikko
Partitiivin monikolla on muutama pääte.
-ja/jä esiintyy sanoissa:
 • o, ö, u, y
kulho - kulhoja, papu - papuja, luumu - luumuja, hylly - hylly
 • i-i
lasi - laseja
 • a (jos 1. tavussa on a, e tai i)
kala - kaloja, liina - liinoja, teltta - telttoja
  
-ia/iä esiintyy sanoissa:
 • a, ä, i
tumma - tummia, leipä - leip, suuri - suuria
 • nen
keltainen - keltaisia
  
-ita/itä esiintyy sanoissa:
 • e
huone - huoneita
 • 2 vokaalia
puu - puita
 • ka/kä, la/lä, na/nä, ra/rä
mustikka - mustikoita, sämpy - sämpylöitä, omena - omenoita, kitara - kitaroita
 
Postpositiot
Postpositiot ovat esimerkiksi päällä, alla, takana, edessä, vieressä, kanssa, jälkeen jne. Muista että postposition edeltävä sana on genetiivissä.
Esimerkiksi, pöydän alla, ystävän kanssa, aamupalan jälkeen
 
Katso taulukkoa kirjoittaaksesi postpositioiden muodot oikein:
eteenedessäedestä
taaksetakanatakaa
viereenvieressävierestä
oikealle puolelleoikealla puolellaoikealta puolelta
vasemmalle puolellevasemmalla puolellavasemmalta puolelta
väliinvälissävälistä
keskellekeskelläkeskeltä
ympärilleympärilläympäriltä
ääreenääressääärestä
päällepäälläpäälle
alleallaalle
 
Järjestysluvut
1 ensimmäinen11 yhdestoista
2 toinen12 kahdestoista
3 kolmas13 kolmastoista
4 neljäs14 neljästoista
5 viides15 viidestoista
6 kuudes16 kuudestoista
7 seitsemäs17 seitsemästoista
8 kahdeksas18 kahdeksastoista
9 yhdeksäs19 yhdeksästoista
10 kymmenes20 kahdeskymmenes
21. kahdeskymmenesensimmäinen
22. kahdeskymmenestoinen
23. kahdeskymmeneskolmas
 
Päiväys: 21.12.2000 - kahdeskymmenesensimmäinen joulukuuta 2000
Mielipide
Mielipide ilmaistaan -sta/stä-päätteen avulla,
esimerkiksi, Pedro - Pedrosta:
Pedrosta opettaja on kiva.
Pitää + sta/stä
Muista käyttää -sta/-stä-pääte, kun puhut siitä josta pidät.
Esimerkiksi, Minä pidän koirasta. Hän ei pidä valkoisesta väristä. Pidätkö sinä huoneesta?