Teoria:

NEGATIIVINEN IMPERFEKTI
Verbityppi 1 ja 2
 
Yksikössä verbiin vartaloon lisätään -nut/-nyt ja monikossa  -neet.
 
Yksikkö (mina, sinä, hän) + nut/nyt
  
 laulaaviedä
enlaulanutvienyt
etlaulanutvienyt
hän eilaulanutvienyt
 
Monikko (me,te,he) + neet
  
 laulaaviedä
emmelaulaneetvieneet
ettelaulaneetvieneet
he eivätlaulaneetvieneet
 
Kiinnitä huomiota!
Tietää
Käyttää-verbi negatiivisessa imperfektissä käytetään kahdella eri tavalla. 
1. en tietänyt
2. en tiennyt
en tiennyt - muoto on suositumpi kuin en tietänyt
entiennyt
ettiennyt
hän eitiennyt
emmetienneet
ettetienneet
he eivättienneet
Verbityppi 3
Jos 3. verbityypin infinitiivin pääte on -la/lä, negatiivin imperfektin yksikössä on -lut/-lyt ja negatiivin imperfektin monikossa -leet
 luullakävellä
enluullutkävellyt
etluullutkävellyt
hän eiluullutkävellyt
emmeluulleetkävelleet
etteluulleetkävelleet
he eivätluulleetkävelleet
Jos 3. verbityypin infinitiivin pääte on -na/-nä, negatiivin imperfektin yksikössä on -nut/-nyt ja negatiivin imperfektin monikossa -neet.
 pannamennä
enpannutmennyt
etpannutmennyt
hän eipannutmennyt
emmepanneetmenneet
ettepanneetmenneet
he eivätpanneetmenneet
Jos 3. verbityypin infinitiivin pääte on -ra/-rä, negatiivin imperfektin yksikössä on -rut/-ryt ja negatiivin imperfektin monikossa -reet
 purra
enpurrut
etpurrut
hän onpurrut
emmepurreet
ettepurreet
he eivätpurreet
Jos 3. verbityypin infinitiivin pääte on -ta/-tä, negatiivin imperfektin yksikössä on -sut/-syt, ja negatiivin imperfektin monikossa -seet.
 noustapestä
ennoussutpessyt
etnoussutpessyt
hän einoussutpessyt
emmenousseetpesseet
ettenousseetpesseet
he eivät nousseetpesseet