Romppainen Timo

Sertifikaatti "YaClass-opettaja"

Myönnetty:
Romppainen Timo
Sertifikaatti nro:
44
Erääntyy:
01.03.2020

Tunnistamistodistus annetaan niille YaClass-käyttäjille, joiden rooli on “Opettaja” rekisteröinnin onnistuttua sivustolla YaClass. Tunnistamisprosessin läpäisy osoittaa, että opettajalla on täydet oikeudet kaikkiin YaClass-työkaluihin.

Tunnistamisprosessiin sisältyy YaClass-asiantuntijan suora kontakti opettajaan tai oppilaitokseen tai muu tapa, jolla voidaan yksiselitteisesti todeta tämän YaClass-käyttäjän työ opettajana oppilaitoksessa. Vaihtoehtoisesti oppilaitoksen hallinto voi suorittaa tunnistamisprosessin.

Todistuksen saamiseksi käyttäjällä on oltava voimassa oleva tilaus Ya+.