0. Termit

1. Yleiset käyttöehdot

2. Portaalin tietosuojakäytäntö

2.1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
2.2. Rekisteröinnissä annettavat tiedot
2.3. Anonyymi profiili
2.4. Julkinen profiili
2.5. Profiilin yhdistäminen oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan
2.6. Uutiskirjeiden vastaanotto sähköpostiin
2.7. Käyttäjän vastuu julkaistuista tiedoista
2.8. Valokuvat
2.9. Henkilökohtaisten tietojen automaattinen kerääminen
2.10. Hakukoneet
2.11. Kysymykset, ehdotukset, palaute
2.12. Henkilötietojen jakaminen ja siirtäminen
2.13. Henkilötietojen suojaaminen

3. Rekisteröityminen portaaliin

3.1. Rekisteröinti, rekisteröintilomakkeen täyttäminen
3.2. Rekisteröinti oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman avulla
3.3. Opettajan rekisteröimät koululaisten profiilit
3.4. Rekisteröinti sosiaalisen median tileillä
3.5. Nopea rekisteröinti
3.6. Profiilin muokkaaminen ja poistaminen
3.7. Salasanan palauttaminen

4. Tärkeimmät portaalin osiot ja niissä näkyvät tiedot

5. Immateriaalioikeudet

6. Maksullinen Ya+ palvelu

7. Tekniset tiedot

8. Muutokset

 

Tätä portaalia www.yaclass.fi, jäljempänä – portaali, ylläpitää ja hallinnoi “Indijump Tmi”, Y-tunnus: 2863051-4, osoite: Ristimäenkatu 18-22, 50100 Mikkeli, sähköpostiosoite: info@yaclass.fi, puhelin: 040 1639 752. Ennen “Yaclass.fi”-portaalin käyttöä osoitteessa www.yaclass.fi, käyttäjän velvollisuus on huolellisesti tutustua portaalin www.yaclass.fi käyttöehtoihin.

Rekisteröitymällä portaaliin www.yaclass.fi ja käyttämällä siinä olevia materiaaleja sekä saatavilla olevia palveluja, käyttäjä ilmaisee suostumuksensa näihin käyttöehtoihin. Jos käyttäjä ei hyväksy portaalin käyttöehtoja, niin pyydämme olla käyttämättä internet-sivustoa www.yaclass.fi sekä olla käyttämättä siinä olevia materiaaleja sekä tarjolla olevia palveluja.

0. Termit

Käyttäjä - yksityishenkilö, joka on vapaaehtoisesti ja määrätyllä tavalla rekisteröitynyt www.yaclass.fi etusivulla portaalin palvelujen käyttämiseksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä määrittää oman roolinsa portaalissa: esikoululainen, koululainen, opiskelija, opettaja, vanhempi, yksityisopettaja tai vieras.

Käyttäjätunnus - ainutlaatuinen merkkijono, jolla käyttäjä tunnistetaan (identifioidaan) muista portaalin käyttäjistä. Käyttäjätunnuksena voi olla käyttäjän sähköpostiosoite.

Salasana - merkkijono, jonka ainoastaan käyttäjä tietää ja jota salatussa muodossa säilytetään portaalissa. Salasanaa käytetään käyttäjän tunnistamiseksi. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta.

Rekisteröinti - menettely, jossa käyttäjä täysin ja yksiselitteisesti hyväksyy portaalin käyttöehdot ja antaa itsestään oikeat tiedot. Rekisteröinti katsotaan suoritetuksi, kun käyttäjä on täyttänyt kaikki rekisteröinnissä vaaditut kentät ja klikannut painiketta “Rekisteröidy nyt!”.

Ya+ - portaalin maksullinen palvelu, joka tarjoaa käyttäjälle: minkä tahansa tehtävän oikeat vastaukset; minkä tahansa tehtävän ratkaisuvaiheet; pääsyn kokeiden harjoitustehtäviin ja niiden oikeat vastaukset sekä ratkaisuvaiheet.

Ya+ lisenssi - oppilaitoksille tarkoitettu Ya+ palvelu. Portaalin ja oppilaitoksen yhteisen sopimuksen mukaisesti oppilaitokselle luovutetaan tietty määrä Ya+ lisenssejä ja voimassaoloaika.

Tunnistaminen (opettajille) - toimenpide, jossa yksiselitteisesti varmistetaan, että käyttäjä roolilla “Opettaja” on töissä oppilaitoksessa, jonka hän on määrittänyt omassa Yaclass.fi-profiilissa. Tunnistamisen voi suorittaa portaalin järjestelmänvalvoja lähettämällä kouluun virallisen pyynnön opettajan profiilin tunnistamisesta kyseisessä oppilaitoksessa. Myös kyseisen oppilaitoksen pääkäyttäjä voi suorittaa opettajan profiilin tunnistamisen portaalissa. Ainoastaan tunnistetulla opettajalla portaalissa on pääsy kouluun rekisteröityjen käyttäjien tietoihin.

Tunnistaminen tapahtuu automaattisesti, jos opettaja rekisteröityy käyttämällä oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman profiilia ja siten todistaa, että on opettaja, jolla on oikeus päästä koululaisten tietoihin. Tunnistettu opettaja voi tarvittaessa muokata kouluun rekisteröityjen käyttäjien profiilitietoja (rooli, luokka, sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, sukupuoli), muuttaa (mutta ei nähdä) profiilin salasanaa.

Tunnistettu opettaja näkee yksityiskohtaisen tilaston lapsen oppimisprosessista portaalissa.

Pääkäyttäjä - kyseisen oppilaitoksen tunnistettu opettaja, joka toimii koulun järjestelmänvalvojana portaalissa. Pääkäyttäjän oikeudet luovuttaa portaalin järjestelmänvalvoja koulun vaatimusten tai sopimuksen mukaisesti. Pääkäyttäjä voi tarvittaessa muokata kouluun rekisteröityjen käyttäjien profiilitietoja (rooli, luokka, sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, sukupuoli), muuttaa (mutta ei nähdä) profiilin salasanaa sekä luovuttaa/poistaa koulun käyttäjille annettuja Ya+ lisenssejä ja suorittaa oppilaitoksen opettajien tunnistamista portaalissa. Ennen opettajan tunnistamista pääkäyttäjän velvollisuus on varmistaa, että profiilin on oikeasti rekisteröinyt kyseinen opettaja.

Hallinnoija - kyseisen oppilaitoksen johtaja, joka hallinnoi koulun profiilia portaalissa. Hallinnoijan oikeudet myöntää portaalin järjestelmänvalvoja yhteisymmärryksessä oppilaitoksen kanssa. Hallinnoija voi tarvittaessa muokata kouluun rekisteröityjen käyttäjien profiilitietoja (rooli, luokka, sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, sukupuoli), muuttaa (mutta ei nähdä) profiilin salasanaa sekä luovuttaa/poistaa koulun käyttäjille annettuja Ya+ lisenssejä ja suorittaa oppilaitoksen opettajien tunnistamista portaalissa.

1. Yleiset käyttöehdot

1.1. Ennen rekisteröintiä käyttäjän velvollisuus on tutustua täysin portaalin käyttöehtoihin.

1.2. Rekisteröitymällä ja kirjautumalla uudelleen portaaliin käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä portaalin käyttöehdot ja niihin tehdyt muutokset.

1.3. Portaalin järjestelmänvalvoja voi tehdä mitä tahansa muutoksia ja lisäyksiä käyttöehtoihin. Kaikki portaalin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön muutokset julkaistaan tällä sivulla ja jos ne ovat merkittäviä, käyttäjille lähetetään ilmoitus.

1.4. Portaali Yaclass.fi pidättää itsellään kaikki oikeudet ja toimintavallan palvelujen maksun perimisestä sekä palvelun arvon ja käyttöajan muuttamisesta. Maksuja portaalin palveluista ei palauteta, jos käyttäjän profiili on estetty, poistettu, käyttö on keskeytynyt ja/tai maksu on suoritettu virheellisesti.

2. Portaalin tietosuojakäytäntö

Portaaliin rekisteröityjen käyttäjien tietojenkäsittelystä vastaa “Indijump Tmi”, Y-tunnus: 2863051-4, osoite: Ristimäenkatu 18-22, 50100 Mikkeli.

2.1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Portaaliin rekisteröityjen käyttäjien tietoja käsitellään palvelun tarjoamista varten (internet-sivusto/digitaalinen oppimisalusta www.yaclass.fi). Tietoja voidaan käyttää myös asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen, tilastoja ja liiketoiminnan analyysia varten, tehokkuuden mittaamiseen, käyttäjän tiedottamiseen portaalista ja sen palveluista. Portaaliin rekisteröityjen käyttäjien kaikkia tietoja suojataan henkilötietolain vaatimusten mukaisesti ja niitä käsitellään henkilön suostumuksella, jonka hän on antanut kirjautumalla portaaliin ja käyttämällä portaalin tarjoamia palveluja.

2.2. Rekisteröinnissä annettavat tiedot

Rekisteröityessä käyttäjä antaa vaaditut tiedot. Lue lisää rekisteröitymisestä 3. Rekisteröityminen portaaliin. Jos käyttäjä ei ole täyttänyt 13 vuotta, rekisteröinnin portaaliin voi tehdä vain vanhemman kanssa tai huoltajan luvalla. Lue lisää: 3.1.1 Vanhemman rekisteröintilomake. Vanhempi, rekisteröityessä portaaliin, hyväksyy käyttöehdot myös omaan profiilin yhdistettyjen lasten puolesta.

Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa oman profiilin ja siihen liittyvät henkilötiedot. Käyttäjän profiilia säilytetään portaalissa siihen asti, kunnes käyttäjä päättää poistaa profiilin tai profiili poistetaan automaattisesti. Profiilin poistamisen jälkeen tietoja säilytetään portaalin tietokannassa yksi vuosi tai ei pitempään, mitä säännöt edellyttävät. Lue lisää kohdasta 3.6. Profiilin muokkaaminen ja poistaminen.

Rekisteröityessä käyttäjä antaa seuraavat tiedot ja hyväksyy niiden käsittelyn:

 1. Käyttäjätunnus (ts. sähköpostiosoite)

 2. Salasana (näkyvissä vain rekisteröityneelle käyttäjälle)

 3. Etu- ja sukunimi

 4. Sukupuoli

 5. Rooli portaalissa

 6. Lisätiedot (roolista riippuen):

6.1. Esikoululainen: Esikoulu/päiväkoti; Ryhmän numero tai nimi.

6.2. Koululainen: Oppilaitos/koulu; Luokan numero ja kirjain

6.3. Opettaja (mukaan lukien Pääkäyttäjä ja Hallinnoija): Puhelinnumero; Oppilaitos/koulu; Opetettava oppiaine.

6.4. Vanhempi: Lapsen käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite, joka on rekisteröity Yaclass.fi

6.5. Opiskelija: Oppilaitos; Kurssin ja ryhmän numero

6.6. Vieras: Ei tarvita lisätietoja

6.7. Yksityisopettaja: Puhelinnumero; Yksityisoppilaan sähköpostiosoite

Koululaisen profiilin yhteys kouluun. Roolit “Esikoululainen”, “Koululainen” ja “Opiskelija” yhdistetään profiilissa ilmoitettuun oppilaitokseen. Näissä rooleissa rekisteröidyn käyttäjän tietoja voi katsella ja muokata kyseisen oppilaitoksen rekisteröidyt ja tunnistetut opettajat sekä oppilaitoksen hallinnoija ja pääkäyttäjä. Jos käyttäjä ei halua antaa pääsyä tietoihinsa, rekisteröityessä on valittava rooli “ Vieras”. Profiilia yhdistettäessä oppilaitokseen käyttäjän tiedot ja oppimisharjoittelun tulokset voidaan antaa kootusti oppilaitoksen johdolle opetuksen laadun arviointia varten.

Lue lisää tiedoista ja niiden käytöstä kohdasta 4. Tärkeimmät portaalin osiot ja niissä näkyvät tiedot

2.3. Anonyymi profiili

Jos portaaliin rekisteröitynyt käyttäjä valitsee anonyymin profiilin, niin sen voi nähdä ainoastaan portaalin järjestelmänvalvoja, käyttäjän koulun tunnistetut opettajat sekä vanhemman/yksityisopettajan profiilit, joille koululainen on antanut luvan katsella profiilin tietoja. Anonyymissa profiilissa piilotetaan käyttäjän etu- ja sukunimi, profiilin kuva sekä ansiot ja arvioinnit. Anonyymi profiili voi myös osallistua TOP-listoihin, mutta muut käyttäjät eivät voi nähdä lapsen tietoja ja hänen etu- ja sukunimen tilalle tulee teksti “Anonyymi”.

Portaaliin rekisteröityjen esikoululaisten ja 1-6 luokkien koululaisten profiilit ovat oletuksena anonyymejä. Jos koululainen haluaa, että hänen profiilinsa on julkisesti muiden YaClass.fi käyttäjien näkyvissä, hänen on saatava vanhemman lupa profiilin julkistamiseen. Käyttäjän profiilissa voi pyytää vanhemman lupaa profiilin julkistamiseen. Vanhemman on oltava rekisteröitynyt portaaliin YaClass.fi, jotta annettu lupa on aktiivinen. Vanhemman profiilia poistettaessa, poistuu myös lapsen saama lupa.

2.4. Julkinen profiili

Portaaliin rekisteröityneet käyttäjät, jotka ovat valinneet julkisen profiilin käytön, hyväksyvät, että henkilötiedot, jotka ovat näkyvissä käyttäjän julkisessa profiilissa (etunimi, sukunimi, rooli, valokuva, luokka, koulu, ansaittujen pisteiden määrä; sekä prosentuaalinen edistys ratkaistuista oppiaineista ja aiheista) tulevat julkisesti muiden portaaliin rekisteröityjen ja rekisteröimättömien (anonyymien) käyttäjien näkyville. Muut henkilötiedot (puhelin, salasana, sähköpostiosoite, yhdistetyt profiilit) näkyvät ainoastaan profiilin omistajalle tai portaalin järjestelmänvalvojalle. Julkisen profiilin eroista eri rooleista voi lukea kohdasta  2.4.1. Julkinen profiili eri rooleissa

Portaaliin rekisteröityjen 7-9 luokkien sekä lukion koululaiset, opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja muut käyttäjät itse vastaavat profiilinsa yksityisyydestä.  7. luokasta eteenpäin koululaisilta ei vaadita vanhemman lupaa profiilin julkistamiseen. Käyttäjä voi muokata profiiliaan yksityiseksi eli anonyymiksi portaaliin rekisteröitymisen yhteydessä tai milloin tahansa rekisteröitymisen jälkeen. Tätä varten:

 • “Koululainen”, “Opiskelija”: rekisteröitymisen yhteydessä tai osiossa ''Muokkaa profiilia'' on poistettava merkintä riviltä ''Hyväksyn osallistumisen TOP-listoilla ja profiilini julkistamisen.''

 • “Opettaja”, “Vanhempi”, “Vieras”: rekisteröitymisen yhteydessä tai osiossa ''Muokkaa profiilia'' on poistettava merkintä riviltä “Haluan, että profiilini on julkinen.”

2.4.1. Julkinen profiili eri rooleissa

Julkisessa profiilissa näkyvät tiedot eroavat sen mukaan, millä roolilla käyttäjä on rekisteröitynyt.

Julkisesti näkyvät tiedot:

Esikoululainen/Koululainen/Opiskelija:

 • Oppilaitos/koulu

 • Luokan numero ja kirjain

 • Profiilikuva

 • Sijoitus luokkakavereiden TOP-listalla

 • Ansaitut pisteet suoritetuista tehtävistä

 • Oppiaineen edistyminen portaalissa

Opettaja:

 • Oppilaitos/koulu

 • Rooli portaalissa

 • Profiilikuva

 • Ansaitut pisteet suoritetuista tehtävistä

 • Portaalissa saadut sertifikaatit

 • Oppiaineen edistyminen portaalissa

Vanhempi:

 • Profiili ei näy julkisesti

 • Profiiliin yhdistetyt lapset näkevät vanhemman etunimen/sukunimen

Vieras:

 • Profiili ei näy julkisesti

Yksityisopettaja:

 • Rooli portaalissa

 • Profiilikuva

 • Ansaitut pisteet suoritetuista tehtävistä

 • Oppiaineen edistyminen portaalissa

Lisää eri portaalin osioissa näkyvistä käyttäjätiedoista voi lukea kohdasta 4. Tärkeimmät portaalin osiot ja niissä näkyvät tiedot.

2.5. Profiilin yhdistäminen oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan

Jos käyttäjä yhdistää Yaclass.fi-tilin oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman kanssa, portaali pidättää oikeudet muuttaa käyttäjän profiilitietoja oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman mukaisiksi. Profiilin yhdistämisen jälkeen oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan, portaaliin voi jatkossa kirjautua käyttämällä oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman tunnuksia. Käyttäjä voi yhdistää profiilin oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan vain siinä tapauksessa, että hän on hyväksynyt oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman käyttöehdot, joihin voi tutustua yhdistämisen aikana. Yaclass.fi-profiilia yhdistettäessä oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan, portaali saa oppilaitoksen sähköiseltä hallinto-ohjelmalta seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, koulu, rooli, lasten profiilit, jotka on yhdistetty vanhemmalle.

Opettajan profiilia yhdistettäessä saadaan lisäksi tiedot opettajan luokista oppilaitoksen sähköisessä hallinto-ohjelmassa. Tunnistettu opettaja voi siirtää luodun kokeen kuvauksen ja oppilaiden tulokset oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan. Jos opettaja lähettää oppilaille kokeen oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman luetteloon, oppilaan on kirjauduttava omaan Yaclass.fi-profiiliin oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman tunnuksilla kokeeseen pääsemiseksi.

2.6. Uutiskirjeiden vastaanotto sähköpostiin

Rekisteröityessä käyttäjä valitsee, haluaako hän vastaanottaa uutiskirjeitä sähköpostiin ja millaisia uutiskirjeitä hän haluaa vastaanottaa. Joka roolille on yksilöity erityyppisiä sähköpostiviestejä (kohta 2.6.1. Uutiskirjeiden eri tyypit). Vanhempi tai huoltaja tekee valinnan uutiskirjeiden vastaanotosta sähköpostiin käyttäjän puolesta, joka ei ole vielä 13-vuotias.

Uutiskirjeiden vastaanottoasetuksia voi muuttaa milloin tahansa osiossa "Muokkaa profiilia/Automaattisten uutiskirjeiden asetukset". Tietyntyyppisten sähköpostiviestien vastaanottamisesta voi myös kieltäytyä klikkaamalla peruutuslinkkiä minkä tahansa kirjeen alalaidassa.

Järjetelmäviesteistä, jotka koskevat käyttäjän profiilin toimintoja tai muutoksia (rekisteröinnin vahvistaminen; salasanan palauttaminen; profiilin tietojen muutokset; portaalin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön päivitykset; tieto suoritetuista Ya+ maksuista ja muut automaattiset järjestelmäviestit), ei ole mahdollista kieltäytyä.

YaClass.fi lähettää ainoastaan portaaliin liittyviä ilmoituksia ja tarjouksia. Käyttäjille ei lähetetä kolmansien osapuolien ilmoituksia ja käyttäjien sähköpostiosoitteita ei anneta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tapauksia, jotka ovat kuvailtu kohdassa: 2.12. Henkilötietojen jakaminen ja siirtäminen.

2.6.1. Uutiskirjeiden eri tyypit

Rekisteröidyn käyttäjän roolista portaalissa riippuen hänelle tarjotaan erityyppisiä uutiskirjeitä. Uutiskirjeiden vastaanottoasetuksia voi muuttaa osiossa "Muokkaa profiilia/Automaattisten uutiskirjeiden asetukset".

Vanhemmille:

 • Uutuuksista ja tärkeistä muutoksista portaalissa kertovien uutiskirjeiden vastaanotto sähköpostiin

 • Kuukausittaisen raportin saaminen sähköpostiin lapsen edistymisestä portaalissa

Opettajille:

 • Uutuuksista ja tärkeistä muutoksista portaalissa kertovien uutiskirjeiden vastaanotto sähköpostiin

 • YaClass.fi - pilottihankkeista koulussa kertovien ilmoitusten vastaanotto sähköpostiin

 • Hallinnoijille/Pääkäyttäjille: Koulun edistymisestä portaalissa kertovan raportin vastaanotto sähköpostiin

Koululaisille:

 • Uutuuksista ja tärkeistä muutoksista portaalissa kertovien uutiskirjeiden vastaanotto sähköpostiin

 • Ilmoitukset sähköpostiin opettajan lähettämästä uudesta kokeesta

Muille rooleille:

 • Uutuuksista ja tärkeistä muutoksista portaalissa kertovien uutiskirjeiden vastaanotto sähköpostiin

2.6.2. Sähköpostiviestit pääkäyttäjille ja tunnistetuille opettajille

Pääkäyttäjän kytkettyä käyttäjälle Ya+ lisenssin, lisenssinhaltija saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (jos sähköposti on ilmoitettu) tietoa lisenssistä sekä kytkijän (pääkäyttäjän) etu- ja sukunimen, jotta hän tietää, kenen puoleen kääntyä, jos on kysyttävää. Tämä on automaattinen viesti ja käyttäjä ei voi siitä kieltäytyä.

Kun tunnistettu opettaja on tehnyt portaalissa koululaisen profiiliin liittyviä toimintoja (Ya+ lisenssin kytkentä; sähköpostiosoitteen muuttaminen; kokeen lähettäminen; luokan muuttaminen), koululainen saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (jos sähköposti on ilmoitettu) ilmoitusviestin kyseisestä toiminnasta. Osiossa “Muokkaa profiilia” opettaja voi merkitä, näkyykö näissä viesteissä opettajan sähköpostiosoite, johon koululainen voi kirjoittaa, jos on kysyttävää.

2.7. Käyttäjän vastuu julkaistuista tiedoista

Jokainen portaalin YaClass.fi käyttäjä on itse vastuussa kaikista tiedoista, joita hän on jakanut portaaliin tai lähettänyt muille portaalin käyttäjille, oman profiilin tiedot, valokuvat ja sähköpostiviestit mukaan lukien, sekä on täysin vastuussa seuraamuksista (ts. oikeudellisista toimenpiteistä), joita syntyy tällaisten tietojen jakamisesta tai lähettämisestä.

Portaalissa YaClass.fi on kiellettyä jakaa tai lähettää muille portaalin käyttäjille:

 • tietoja (video ja audio mukaan lukien), joiden jakaminen tai lähettäminen loukkaa tai ylittää kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia (mm. tekijänoikeuksia);

 • tietoja, jotka loukkaavat henkilön ihmisarvoa ja kunniaa;

 • tietoja, jotka kannustavat väkivaltaan, rotuvihaan tai muihin laittomiin toimiin;

 • tietoja, jotka ovat herjaavia, panettelevia tai muuten loukkaavia;

 • tietoja, jotka sisältävät tietokoneviruksia tai vahingoittavat tietokonetta ja sähköisten ohjelmistojen toimintaa (turvallisuutta);

 • tietoja, jotka sisältävät roskapostia (junk mail, spam, chain letter) tai sopimatonta mainontaa;

 • tietoja, jotka sisältävät pornografiaa tai erotiikkaa;

 • kaikenlaisia muita tietoja, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa portaalin YaClass.fi normaaliin toimintaan ja turvallisuuteen.

Tällaisia tietoja havaittaessa YaClass.fi on oikeutettu poistamaan ne välittömästi sekä poistamaan niiden jakajan profiilin tai tilapäisesti estämään hänen kirjautumisen.

2.8. Valokuvat

Käyttäjä voi lisätä omaan julkiseen profiiliin valokuvan, josta hänet voidaan nähdä ja tunnistaa tai jonkin muun kuvan. On kiellettyä lisätä valokuvaa, jossa näkyy väkivaltaa, aseita, tupakkaa, alkoholia tai huumeita, eroottista sisältöä, natsimerkkejä sekä myös kuvia, jotka ovat syrjiviä muita ryhmiä, rotuja, sukupuolia tai kansallisuuksia kohtaan. Lisäksi kuvia, joissa on loukkaavia tai säädyttömiä tekstejä, ei hyväksytä. Portaalin ylläpitäjällä on lupa estää myös huonolaatuiset kuvat sekä muunlaiset kuvat, jotka voisivat loukata muita portaalin käyttäjiä. Portaalin järjestelmänvalvoja hyväksyy tai estää valokuvat.

2.9. Henkilökohtaisten tietojen automaattinen kerääminen

Portaali käyttää evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta saadaan automaattisesti kerättyä tietoa, kun käyttäjä on portaalissa. Tämä tietojen kerääminen ja analysointi auttaa portaalia parantamaan käyttäjän käyttökokemusta sekä verkkosivuston toimintaa, käytettävyyttä ja tehokkuutta sekä arvioimaan portaalin markkinointitoimien tuloksia.

2.9.1. Evästeet

Portaalin ylläpitäjällä on oikeus kerätä tietoja sivuston käyttäjiltä käyttämällä evästeitä (“cookies”) parantaakseen käyttäjien saatavilla olevia palveluja. Evästeet (“cookies”) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot sijoittavat käyttäjän tietokoneelle käyttäjän tunnistamiseksi ja sivuston käytön helpottamiseksi. Internetselain voidaan asettaa niin, että se varoittaa käyttäjää evästeiden (“cookies”) käytöstä ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita, hyväksyykö hän niiden käytön.

Portaalia vierailtaessa ja käytettäessä käyttäjälle esitetään ilmoitusikkuna siitä, että portaali käyttää evästeitä. Klikkaamalla “Ymmärrän” käyttäjä vahvistaa, että on tutustunut evästeitä koskeviin tietoihin ja niiden käyttötarkoituksiin.

Portaali käyttää seuraavanlaisia evästeitä:

 • Suorituskykyevästeet. Auttaa poistamaan yhteysongelmia (esim. tunnistaa internet-selaimen tyypin) ja parantaa suorituskykyä (esim. nopeuttaa sisällön lataamista). Poistetaan, kun verkkoselain sulkeutuu.

 • Turvallisuusevästeet (Asp .NET). Omaan profiiliin pääsemiseksi käyttäjän on syötettävä käyttäjätunnus ja salasana. Portaali käyttää näitä evästeitä turvatakseen käyttäjän kirjautumisen portaaliin.

 • Istuntoevästeet. Evästeet varmistavat, että käyttäjän laite on rekisteröity koko vierailun (istunnon) ajan. Poistetaan, kun verkkoselain sulkeutuu tai jos käyttäjä ei ole yhteen tuntiin käyttänyt portaalia.

 • Analyyttiset evästeet. Portaali käyttää Google Analytics ja Microsoft Application Insights analyyttisia työkaluja, joiden avulla nähdään, kuinka kävijät käyttävät portaalia. Tämä auttaa parantamaan sivuston yaclass.fi tehokkuutta ja sisältöä.  Kootut tilastotiedot sisältävät tietoja yhteisestä kävijämäärästä tai sivun katselusta ja viittauksista sivustollemme. Lue lisätietoja Google Analytics käytöstä kohdasta 2.9.3.

 • Sosiaalinen jakaminen. Portaalissa on mahdollista jakaa sivustomme sisältöä sosiaalisen median sivuille ja sähköpostiin. Pienoissovelluksia ja painikkeita käyttämällä käyttäjän laitteeseen voidaan tallentaa eväste, jonka tarkoitus on helpottaa palvelun käyttöä ja vuorovaikutteisten tietojen tarjoamista. Ennen näiden palveluiden käyttöä suosittelemme tutustumaan jokaisen palveluntarjoajan tietosuojatietoihin.

 • Sivuston asetukset. Portaalin käytettävyyden parantamiseksi käyttäjän tekemä valinta tallennetaan. Esimerkiksi tieto siitä, minkä tehtävän käyttäjä on viimeiseksi ratkaissut, tallennetaan, jotta se voidaan merkitä eri värillä. Lisäksi tallennetaan käyttäjän tekemä valinta, jos käyttäjä on merkinnyt “Älä näytä uudelleen” jossain portaalin tarjoamissa valintaikkunoissa.

 • CDN evästeet. Portaalissa käytetään “Cloudfare CDN’’ evästeitä, jotka parantavat sivujen turvallisuutta tunnistamalla haitallisia pyyntöjä ja tarjoamalla nopeampaa sivujen latausnopeutta. Cloudfare-evästekäytäntöön voit tutustua täällä: https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

2.9.2. IP-osoitteet

Internetin protokollaosoitteet (IP), joista kävijät vierailevat sivustoja, voidaan rekisteröidä IT-turvallisuutta ja järjestelmän diagnosointia varten. Tätä tietoa voidaan käyttää myös yleisesti, jotta voidaan analysoida sivuston suuntausta ja toimia.

2.9.3. Google Analytics

Portaali käyttää Google Analyticsia sivuston tilastotietojen keräämiseksi. Tietoja käytetään yleisesti, jotta voidaan analysoida portaalin käyttötottumuksia ja parantaa sivuston sisältöä ja tehokkuutta. Tietoja tallennetaan anonyymisti (henkilötietoja ei kerätä) ja ne automaattisesti poistetaan, jos käyttäjä ei ole vieraillut portaalissa 50 kuukauteen.

Voit halutessasi kieltäytyä näistä evästeistä käyttämällä Googlen lisäosaa "Google Analytics Opt-out". Tämä toiminto näyttää, mitä tietoja sivuston käynnistä ei saa lähettää Google Analyticsiin.

2.10. Hakukoneet

Jos käyttäjä on valinnut julkisen profiilin käytön, julkisesti saatavilla olevat profiilin tiedot voivat näkyä Googlessa ja muissa internetin hakukoneissa (lue lisää julkisista tiedoista kohdasta 2.4. Julkinen profiili). Jotta käyttäjän tiedot eivät näy hakukoneiden tuloksissa, profiili on muutettava anonyymiksi (lisää kohdassa 2.3. Anonyymi profiili).

Jos käyttäjä haluaa, että profiilin muuttamisen jälkeen anonyymiksi hänen profiilin tiedot poistuvat nopeammin internetin hakukoneiden tuloksista, on otettava yhteyttä kyseisen hakukoneen järjestelmänvalvojaan. Esimerkiksi, jotta tiedot poistuvat Google-hakutuloksista nopeammin, suosittelemme työkalun "Vanhentuneen sisällön poistaminen käytöstä" käyttöä. Kopioimalla oman anonyymi profiililinkin tähän työkaluun ja pyytämällä sivun poistamista, muutokset tehdään muutaman päivän kuluessa.

2.11. Kysymykset, ehdotukset, palaute

Jos käyttäjällä on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, portaalissa voi lähettää palautetta tai kysymyksiä portaalin järjestelmänvalvojalle käyttämällä osiota “Lähetä palautetta”. Lähettämällä palautetta käyttäjä ilmaisee suostumuksensa siihen, että portaalin järjestelmänvalvoja saa seuraavat tiedot: linkki, josta palaute lähetettiin; käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, luokka; tekniset tiedot käyttäjän käyttämästä selaimesta (selaimen tyyppi, nimi, versio, alusta, tiedot JavaScriptistä), jotta tekniset ongelmat voidaan ratkaista. Jos palautetta lähetetään portaalissa olevista oppimateriaaleista, portaaliin annetaan tekniset tiedot kyseisestä oppimateriaalista (tehtävästä) - annettu vastaus, vaihtoehdot, tulokset. Tietoja käytetään palautteessa olevan kysymyksen ratkaisemiseen. Vastaus palautteeseen annetaan 1-10 työpäivän aikana.

2.12. Henkilötietojen jakaminen ja siirtäminen

Asiattomilla kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä portaaliin ja siinä oleviin käyttäjien tietoihin, paitsi jos se on välttämätöntä portaalin lainmukaisten ammatillisten ja liiketoiminnan tarpeiden kannalta käyttäjän vaatimusten täyttämiseksi ja / tai kun sen sallii laki tai ammatilliset säännöt.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan:

 • sopusoinnussa asiakkaan selvän ja yksiselitteisen suostumuksen kanssa;

 • jos ulkopuolisen yhteistyösopimuksessa on määritetty tietty menetelmä portaalissa oleviin tietoihin pääsemiseksi ja turvavaatimukset, jotka ovat osoitettu ulkopuoliselle palveluntarjoajalle tai sen valtuuttamalle henkilölle.

 • lainvalvontaviranomaisille asianmukaisen pyynnön vastaanottamisen jälkeen (henkilötietolain säännösten mukaisesti).

Portaali ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Portaali ei myöskään luovuta käyttäjän antamia henkilötietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten.

2.13. Henkilötietojen suojaaminen

Portaali suojaa asiakkaan tietoja käyttämällä nykyteknologiaa ottamalla huomioon olemassa olevat tietosuojariskit ja portaalin järkevästi saatavilla olevat organisaatio- rahoitus- ja tekniset resurssit, mukaan lukien seuraavat suojatoimet:

 • Tietojen suodatus, tietojen lähettäminen (SSL-salaus);

 • Palomuuri;

 • Tunkeutumisen estämis- ja havaitsemisohjelmat;

 • Muut suojatoimet nykyisten teknisten kehitysmahdollisuuksien mukaisesti.

3. Rekisteröityminen portaaliin

Rekisteröityessä tai kirjauduttaessa portaaliin käyttäjä suostuu käyttämään vain omia tunnistetietojaan. Portaalin käyttäjä on itse vastuussa omien tunnistetietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille tai toisen henkilön tietojen käyttämisestä portaalissa. Jos käyttäjä ei ole vielä täyttänyt 13 vuotta, rekisteröinnin voi suorittaa vain vanhemman tai huoltajan luvalla.

Rekisteröityessä käyttäjän on annettava vaaditut tiedot. Lisätietoja rekisteröinnin yhteydessä vaadituista tiedoista voi lukea kohdasta 2. Portaalin tietosuojakäytäntö. Portaaliin voi rekisteröityä seuraavissa rooleissa: Esikoululainen, Koululainen, Opettaja, Vanhempi, Opiskelija, Vieras, Yksityisopettaja.

Rekisteröinti portaaliin on ilmaista (maksullisista palveluista lue kohdasta 6. Maksullinen Ya+ palvelu).

3.1. Rekisteröinti, rekisteröintilomakkeen täyttäminen

Rekisteröintilomaketta täytettäessä käyttäjän on annettava vaaditut tiedot (lisätietoja vaadituista tiedoista voi lukea kohdasta 2. Portaalin tietosuojakäytäntö). Rekisteröintilomakkeen täyttämisen jälkeen annettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään rekisteröinnin vahvistusviesti ja tiedot rekisteröidyn käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Vahvistuslinkin avaamisen jälkeen käyttäjä rekisteröityy portaaliin ja voi jatkossa kirjautua portaaliin annetuilla tiedoilla (sähköposti ja salasana). Vaikka rekisteröinnin yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta ei vahvistettaisi, käyttäjä silti rekisteröityy portaaliin ja voi kirjautua profiiliinsa omilla tiedoillaan.

3.1.1 Vanhemman rekisteröintilomake

Jos käyttäjä rekisteröityessä ilmoittaa roolin “Vanhempi”, on rekisteröitävä tai yhdistettävä jo rekisteröity lapsen profiili, joka yhdistetään vanhemman profiiliin. Lapsen profiilia rekisteröitäessä tai yhdistettäessä vanhemman on annettava vaaditut tiedot ja hän on vastuussa lapsen tiedoista, jotka on annettu profiilin rekisteröimishetkellä. Vanhempi antaa luvan lapselle käyttää portaalia ja portaalille käsitellä lapsen tietoja portaalin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön perusteella (2. Portaalin tietosuojakäytäntö).

Yksityiskohtaiset tiedot vanhemman rekisteröinnistä voi lukea ohjeesta: Vanhemman rekisteröintilomake

1.askel. Lapsen profiilin luominen tai löytäminen

Vanhempi voi löytää/rekisteröidä ja yhdistää omaan profiiliinsa lapsen profiilin:

 • kirjautumalla portaaliin oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman vanhemman profiililla (tässä tapauksessa sekä lapselle että vanhemmalle automaattisesti luodaan Yaclass.fi-profiili, josta voi jatkossa kirjautua vastaaavilla rooleilla (koululainen tai vanhempi) oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman tiedoilla; lue lisää rekisteröinnistä oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman profiililla kohdasta 3.2. Rekisteröinti oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman avulla;

 • syöttämällä lapsen sähköpostiosoitteen tai käyttäjätunnuksen;

 • syöttämällä lapsen koulun ja luokan.

Onnistuneen haun tuloksena näkyvät seuraavat tiedot: lapsen etu- ja sukunimi, koulu, luokka ja profiilin kuva.

Jos vanhempi hakee lasta sähkopostiosoitteen/käyttäjätunnuksen tai koulun/luokan mukaan:

a) Jos lapsella on jo rekisteröity profiili, pyydetään lähettämään lapselle pyyntö pääsystä hänen Yaclass.fi tuloksiinsa (painike “Tämä on lapseni”);

Tärkeää! Portaalin käyttäjä voi nähdä lapsen tulokset ainoastaan silloin, jos lapsi on omassa profiilissaan vahvistanut käyttäjän pyynnön pääsystä hänen tuloksiinsa. Lapsi voi omassa profiilissaan milloin tahansa joko sallia tai estää toisen käyttäjän pääsyn hänen tuloksiinsa.

b) Jos lapsella ei ole rekisteröityä profiilia, pyydetään syöttämään lapsen tiedot ja luomaan hänelle uusi profiili (tässä tapauksessa lapselle luotu profiili automaattisesti yhdistetään vanhemman profiiliin).

2. askel. Vanhemman profiilin luominen

Lapsen profiilin löytämisen tai rekisteröimisen jälkeen vanhempi luo oman profiilin syöttämällä vaaditut tiedot rekisteröintilomakkeeseen. Lue lisää rekisteröinnin yhteydessä vaadituista tiedoista kohdasta 2. Portaalin tietosuojakäytäntö.

3.1.2. Koululaisen rekisteröintikutsu vanhemmalle

Koululainen voi omasta profiilistaan kutsua vanhempaa seuraamaan hänen tuloksiaan portaalissa. 1-6 luokkien koululainen voi myös lähettää vanhemmalle pyynnön julkisen profiilin (kohdat 2.3. ja 2.4.) käyttämisestä. Kutsussa koululainen ilmoittaa:

 • Vanhemman sähköpostiosoitteen

 • Vanhemman etunimen

 • Vanhemman sukunimen

Kutsun lähettämisen jälkeen vanhempi saa lapsen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tiedot mahdollisuudesta rekisteröityä ja seurata tämän lapsen (kirjeessä mainitaan lapsen etu- ja sukunimi) tuloksia portaalissa. Lapsen kutsun tai pyynnön julkisen profiilin käyttämisestä vahvistamiseksi vanhemman on rekisteröidyttävä (tai kirjauduttava jo rekisteröityyn profiiliin). Tarvittaessa vanhempi voi rekisteröityessään muokata lapsen antamia tietoja vanhemmasta. Lähettämällä pyynnön koululainen vahvistaa, että vanhempi rekisteröidyttyään voi omasta profiilistaan tarkastella lapsen tuloksia ja kehitystä portaalissa.

3.2. Rekisteröinti oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman avulla

Portaaliin rekisteröidyttäessä käyttäjä voi käyttää oppilaitoksen sähköistä hallinto-ohjelmaa. Rekisteröidyttäessä oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman avulla käyttäjä luo yhteyden oman oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman profiilin ja Yaclass.fi-profiilin kanssa. Portaali saa oppilaitoksen sähköisestä hallinto-ohjelmasta seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, koulu ja rooli. Rekisteröitäessä vanhemman profiilia saadaan lisäksi tiedot vanhemman profiiliin yhdistetyistä lasten profiileista. Rekisteröitäessä opettajan profiilia saadaan lisäksi tiedot opettajan luokista oppilaitoksen sähköisessä hallinto-ohjelmassa (tuloksien siirtämiseen portaalin osiosta “Kokeet” oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan). Portaaliin ei anneta käyttäjän henkilötunnusta tai sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa tai muita tässä kappaleessa mainitsemattomia tietoja oppilaitoksen sähköisestä hallinto-ohjelmasta.

Portaaliin rekisteröidyttäessä oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman profiililla käyttäjä voi valintansa mukaan syöttää itse omat tietonsa. Sähköpostiosoitetta syötettäessä käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään rekisteröinnin/sähköpostin vahvistusviesti.

Oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman ja Yaclass.fi-profiilin yhdistämisen jälkeen käyttäjä voi kirjautua portaaliin oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman avulla käyttämällä sen profiilin tunnuksia (käyttäjätunnus ja salasana). Tärkeää - portaali tallentaa ainoastaan profiilien yhdistämisen, mutta ei saa tai tallenna käyttäjän oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman käyttäjätunnusta ja salasanaa.

3.3. Opettajan rekisteröimät koululaisten profiilit

Portaalin tunnistetut opettajat voivat omasta oppilaitoksestaan suorittaa uuden käyttäjän rekisteröinnin, jos käyttäjä on täyttänyt 13 vuotta. Jos käyttäjä ei ole täyttänyt 13 vuotta, opettaja voi rekisteröidä käyttäjän ainoastaan vanhemman tai huoltajan luvalla.

Rekisteröintilomakkeeseen opettaja syöttää vaaditut tiedot:

 • Rooli portaalissa: Esikoululainen, Koululainen, Opettaja, Opiskelija

 • Luokan numero ja kirjain

 • Sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Sukupuoli

Opettajan rekisteröimän käyttäjäprofiilin luomisen jälkeen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti, joka sisältää tiedot (käyttäjätunnus ja salasana) portaaliin kirjautumiseksi. Käyttäjäprofiilien luomisen jälkeen on opettajan saatavilla 24 tunnin ajan äskettäin luotujen käyttäjien luettelo, jossa on käyttäjien etu- ja sukunimet, sähköpostiosoitteet tai käyttäjätunnukset, salasanat, luokat ja roolit portaalissa. Tänä aikana opettaja voi ladata tai tulostaa käyttäjien luettelon ja antaa portaalin kirjautumistiedot profiilien omistajille. 24 tunnin jälkeen tiedot opettajan luomista profiileista poistetaan. Lisäksi, jos 24 tunnin aikana käyttäjä muuttaa salasanaansa, niin vanha salasana (portaalin antama) häviää opettajan luettelosta. Opettajan rekisteröimät koululaisten profiilit ovat oletuksena anonyymejä ja eivät saa uutiskirjeitä sähköpostiin, jos koululainen tai vanhempi/huoltaja ei ole toisin merkinnyt.

Opettaja rekisteröi käyttäjien profiilit myös tapauksissa, kun portaalista on lähetetty koe oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman luetteloon ja siinä on koululaisia, jotka eivät ole vielä rekisteröity portaaliin. Kun koululaiset ovat vastaanottaneet kokeen oppilaitoksen sähköisessä hallinto-ohjelmassa, portaaliin automaattisesti luodaan profiili oppilaitoksen sähköisessä hallinto-ohjelmassa olevilla tiedoilla (etu- ja sukunimi, koulu, luokka). Käyttäjä pääsee kokeeseen ja voi suorittaa sen omilla oppilaitoksen sähköisen hallinto-ohjelman käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

3.4. Rekisteröinti sosiaalisen median tileillä

Portaaliin rekisteröidyttäessä voi käyttää sosiaalisen median profiileja (Facebook, Twitter, Instagram jne.) Rekisteröidyttäessä sosiaalisen median profiililla käyttäjä yhdistää oman sosiaalisen median profiilin Yaclass.fi-profiilin kanssa. Rekisteröimisen yhteydessä käytettäessä kolmannen osapuolen työkaluja, jotka tunnistavat käyttäjän henkilöllisyyden, portaali kerää tietoja tai sisältöä, jotka ovat välttämättömiä rekisteröitymisen tai kirjautumisen kannalta ja jonka sosiaalisen median palveluntarjoaja voi paljastaa: etu- ja sukunimi sekä profiilin kuva. Muut rekisteröintiin tarvittavat tiedot käyttäjä syöttää itse. Tiedot riippuvat yksityisyysasetuksista, jotka käyttäjä on merkinnyt sosiaalisen median palveluntarjoajan sivustolla. Siksi pyydämme tarkistamaan kyseisen palveluntarjoajan yksityisyysasetukset tai tietosuojakäytännön.

Sosiaalisen median ja Yaclass.fi-profiilin yhdistämisen jälkeen käyttäjä voi kirjautua portaaliin sosiaalisessa mediassa käyttämillään tiedoilla - käyttäjätunnus ja salasana. Portaali tallentaa ainoastaan profiilien yhdistämisen, mutta ei saa tai tallenna käyttäjän sosiaalisen median käyttäjätunnusta ja salasanaa.

3.5. Nopea rekisteröinti

Portaalissa on mahdollisuus suorittaa myös nopea rekisteröinti, jossa aluksi tarvitsee ilmoittaa vain käyttäjän sähköpostiosoite, mutta muut kentät - etu- ja sukunimi, sukupuoli, rooli jne. - voi täyttää kirjauduttaessa uudelleen. Nopeaa rekisteröintiä suoritettaessa käyttäjä luo tilapäisen profiilin. Jotta profiili olisi pysyvä, on täytettävä kaikki vaaditut kentät.

3.6. Profiilin muokkaaminen ja poistaminen

Portaaliin rekisteröidyt käyttäjät voivat itse lisätä, muokata tai poistaa omassa profiilissa olevia tietoja ja sisältöä. Profiilissa olevia tietoja voi muokata kirjautumalla portaaliin, klikkaamalla omaa nimeä ja avaamalla osio “Muokkaa profiilia”.

Käyttäjän profiilia säilytetään portaalissa siihen asti, kunnes käyttäjä päättää poistaa profiilin tai profiili poistetaan automaattisesti. Profiilin poistamisen jälkeen tietoja säilytetään portaalin tietokannassa yksi vuosi tai ei pitempään, mitä säännöt edellyttävät.

Käyttäjä voi itse poistaa profiilin kirjautumalla portaaliin, klikkaamalla omaa nimeä, avaamalla osio “Muokkaa profiilia” ja sitten valitsemalla “Poista profiili” ja vastaamalla “Poista minun profiilini” kysymykseen “Haluatko varmasti POISTAA oman profiilisi järjestelmästä Yaclass?”. Profiilin poistamisen jälkeen tietoja säilytetään portaalin tietokannassa yksi vuosi.

Käyttäjän profiili voidaan poistaa automaattisesti, jos profiilin omistaja ei ole käyttänyt sitä yli vuoteen. Käyttäjälle lähetetään viesti käyttämättömän profiilin poistamisesta 10 päivää ennen profiilin poistamista. Jos käyttäjä haluaa säilyttää profiilinsa, hänen on kirjauduttava tähän profiiliin ennen sen automaattista poistamista.

Käyttäjä voidaan poistaa portaalista, jos portaalin käyttöehtoja on rikottu tai on huomattu toimia, jotka ovat johtaneet harhaan portaalin ylläpitäjää tai muita käyttäjiä sekä aiheutettu suoraa tai epäsuoraa moraalista, eettistä tai aineellista haittaa portaalille tai sen käyttäjille.

Käyttäjällä on oikeus pyytää portaalilta tietoja käyttäjän henkilötietojen käsittelystä. Tässä tapauksessa ennen tietojen antamista käyttäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Jos käyttäjä ei voi todistaa portaalille henkilöllisyyttään, portaalilla on oikeus olla antamatta kyseisiä tietoja.

Käyttäjällä on oikeus pyytää, että hänen henkilötietojaan täydennetään tai muokataan sekä keskeytetään niiden käsittely tai tuhotaan ne, jos henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita ja vääriä. Jos käyttäjä voi perustella, että henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita ja vääriä, portaali poistaa ne välittömästi. Tässä tapauksessa ennen kyseisen pyynnön esittämistä käyttäjän on velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä.    

Opettajan oikeudet muokata koululaisten tietoja. Portaaliin rekisteröidyt ja tunnistetut opettajat voivat muokata/tarkentaa kouluun rekisteröityjen käyttäjien tietoja. Opettajilla ei ole lupaa eikä mahdollisuutta poistaa kouluun rekisteröityjä käyttäjien profiileja, mutta opettaja voi poistaa käyttäjän koulun luettelosta (koululaisen profiilia ei poisteta, mutta se ei ole enää yhdistettynä kyseiseen kouluun ja saa roolin “Vieras”). Kun tunnistettu opettaja on muuttanut käyttäjän luokkaa tai poistanut käyttäjän koulusta, käyttäjän portaaliin rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen lähetetään tieto tehdyistä muutoksista.

Automaattinen luokan vaihto. Käyttäjien mukavuutta ajatellen joka vuosi ennen uuden lukuvuoden alkua käyttäjiltä, joiden rooli on “Koululainen” ja “Opiskelija”, automaattisesti muutetaan luokkaa siten, että heidät siirretään seuraavalle, ylemmälle, luokalle. Koululaiset, jotka ovat päättäneet lukion, poistetaan koulun luettelosta. Portaaliin kirjauduttaessa automaattisen luokan muuttamisen jälkeen käyttäjä saa ilmoituksen luokan muutoksesta ja järjestelmä ehdottaa oman luokan vahvistamista tai muun luokan määrittämistä.

3.7. Salasanan palauttaminen

Jos käyttäjä on rekisteröity sähköpostiosoitteella ja hän on unohtanut profiilinsa salasanan, hän voi palauttaa sen klikkaamalla portaalin etusivulla “Unohditko salasanan?” ja syöttämällä portaaliin rekisteröity sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitteeseen lähetetään linkki salasanan palauttamista varten.

Jos käyttäjä on rekisteröity käyttäjätunnuksella ja hän on unohtanut profiilinsa salasanan, käyttäjän on otettava yhteyttä portaalin järjestelmänvalvojaan kirjoittamalla info@yaclass.fi!

Portaalin rekisteröidyt ja tunnistetut opettajat voivat tarvittaessa antaa uuden salasanan oman oppilaitoksen rekisteröidyille käyttäjille.

4. Tärkeimmät portaalin osiot ja niissä näkyvät tiedot

4.1. Kokeet – roolista riippuen tässä osiossa voi luoda/suorittaa kokeita ja tarkastella niiden tuloksia.

Koululainen – voi suorittaa opettajan antamia sähköisiä kokeita ja tarkastella omia tuloksia niissä.

Opettaja (tunnistettu), Yksityisopettaja – osiossa näkyy oppilaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, profiilikuva, sekä tilauksen Ya+ tila. Tässä osiossa opettaja luo ja lähettää oppilaille sähköiset kokeet sekä näkee oppilaiden tulokset niissä.

Vanhempi – osiossa näkyy omaan profiiliin yhdistetyn lapsen sähköisten kokeiden tulokset. Lapsen on ensin vahvistettava vanhemman pyyntö lapsen tulosten tarkastelemisesta.

4.2. Aineet – tässä osiossa käyttäjä voi tutustua hänen luokkaansa vastaaviin oppimateriaaleihin - teoriamateriaaleihin, tehtäviin ja testeihin. Käyttäjä voi vapaasti käyttää myös muiden luokkien oppisisältöä. Oman tuloksen parantamiseksi jokaista tehtävää ja testiä voi tehdä rajoituksetta useita kertoja. Tekemällä tehtäviä ja testejä osiossa “Aineet” käyttäjä julkisella profiililla vahvistaa, että sallii tulosten kertymisen omaan profiiliin ja niiden käyttämisen TOP-listoilla yhdessä omien tietojen - etunimi, sukunimi, tulos, profiilin kuva, koulu ja luokka, kanssa. Anonyymin profiilin etunimi/sukunimi TOP-listoilla korvataan nimellä “Anonyymi”.

4.2.1. Tehtävän vastausten arviointi

Jos tehtävä sisältää useita kysymyksiä, niin käyttäjän tulos lasketaan prosentteina. Jos käyttäjä vastaa oikein:

 • 0% tehtävän kysymyksistä, niin tehtävää ei lueta suoritetuksi;

 • 1-99% tehtävän kysymyksistä, niin tehtävä luetaan osittain suoritetuksi;

 • 100% tehtävän kysymyksistä, niin tehtävä luetaan suoritetuksi.

Vastaukset kysymyksiin on annettava ja hyväksyttävä 42 minuutin kuluessa, muuten vastausta ei hyväksytä keskeytyneen istunnon vuoksi.

4.3. TOP, Päivän TOP-lista – soveltuu käyttäjiin, jotka ovat rekisteröityneet roolilla “Koululainen”. Sijoitus TOP-listalla muodostuu laskemalla yhteen kaikkien käyttäjien pisteet vastaavalta luokalta, joka on määritetty käyttäjän profiilissa. Käyttäjä, jolla on julkinen profiili (kohta 2.4.) vahvistaa, että sallii oman tuloksen, etu- ja sukunimen, koulun, luokan ja profiilikuvan julkistamisen TOP-listoilla. Nämä tiedot näkevät sekä portaaliin rekisteröidyt että rekisteröimättömät käyttäjät. Anonyymin profiilin (kohta 2.3.) etunimi/sukunimi TOP-listoilla korvataan nimellä “Anonyymi”.

4.4. Nyt ratkaistaan – tässä osiossa näkyy reaaliajassa käyttäjien toiminta portaalissa - käyttäjän etu- ja sukunimi, ratkaistavan tehtävän nimi ja tulos (“Osittain oikein” tai “Erinomainen”). Käyttäjän antama vastaus ei näy. Jos tehtävä portaalissa on ratkaistu väärin, käyttäjän nimeä ei näytetä. Anonyymin profiilin etu- ja sukunimi osiossa korvataan tekstillä “Anonyymi”.

4.5. Oppilaitokset – tässä osiossa jokainen käyttäjä voi nähdä kaikki portaaliin rekisteröidyt koulut. Rekisteröityessä kyseiseen oppilaitokseen opettaja, jolla on julkinen profiili, vahvistaa, että hänen profiilinsa tiedot - etu- ja sukunimi, profiilikuva ja tulokset - julkistetaan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun koulun profiiliin. Tässä osiossa näkyy myös tiedot TOP-listoilta koulun aktiivisimmista luokista ja koululaisista, joilla on julkinen profiili (tulos, etu- ja sukunimi, koulu, luokka ja profiilikuva). Käyttäjien, joiden profiili on anonyymi, etunimi/sukunimi tässä osiossa korvataan tekstillä “Anonyymi”.

Olemalla yhteydessä portaalin järjestelmänvalvojaan koulun profiiliin voidaan lisätä myös kuvaus koulusta, oppilaitoksen yhteystiedot, valokuvia ja muita tietoja.

4.6. Koululaisten tulokset – roolista riippuen tässä osiossa voi nähdä koulun oppilaan, yksityisoppilaan tai lapsen tuloksia ja edistymistä portaalissa.

Opettaja (tunnistettu) – osiossa näkee oman koulun oppilaiden tulokset portaalissa. Osiossa opettaja näkee koululaisen etu- ja sukunimen sekä tulokset opettajan valitsemasta aineesta tai aiheesta.

Yksityisopettaja – osiossa näkee profiiliin yhdistetyn yksityisoppilaan tulokset portaalissa. Osiossa yksityisopettaja näkee oppilaan etu- ja sukunimen sekä tulokset yksityisopettajan valitsemasta aineesta tai aiheesta.

Vanhempi – osiossa näkee profiiliin yhdistetyn lapsen tulokset portaalissa. Osiossa vanhempi näkee koululaisen etu- ja sukunimen sekä tulokset vanhemman valitsemasta aineesta tai aiheesta. Lapsen on ensin vahvistettava vanhemman pyyntö lapsen tulosten tarkastelemisesta.

4.7. Osiot ja mahdollisuudet ainoastaan rekisteröidyille ja tunnistetuille opettajille

 • Minun luokkani – osiossa opettaja voi valita tai lisätä luokkia, joita hän opettaa ja saada pääsyn kyseisen luokan ja sen oppilaiden tuloksiin portaalissa. Osiossa opettaja näkee oppilaan etu- ja sukunimen, koulun, luokan, käyttäjätunnuksen, ansaittujen pisteiden määrän, Ya+ tilauksen tilan, viimeisten toimintojen päivämäärän, luokan yhteisen ja jokaisen oppilaan yksilöllisen harjoittelutilaston Aineissa ja kokeiden tilaston. Opettaja voi osiossa muokata koululaisten profiilia ja luoda uuden profiilin koululaiselle.

 • Koululaisten hallinta – osiossa opettaja saa pääsyn koulun rekisteröityjen käyttäjien luetteloon ja näkee: käyttäjän etu- ja sukunimen, viimeisten toimintojen päivämäärän, ansaittujen pisteiden määrän, Ya+ tilauksen tilan, luokan, yhdistämisen oppilaitoksen sähköiseen hallinto-ohjelmaan, käyttäjätunnuksen. Tunnistetut opettajat voivat tarvittaessa muokata koulun rekisteröityjen käyttäjien profiilitietoja (etu- ja sukunimi, sukupuoli, luokka, sähköposti) sekä antaa käyttäjille uuden kirjatumissalasanan portaaliin ja poistaa käyttäjän koulusta, jos hän ei opiskele koulussa tai on päättänyt koulun. Opettaja voi osiossa myös rekisteröidä uuden käyttäjän (kohta 3.3. Opettajan rekisteröimät koululaisten profiilit).

4.8. Osiot ja mahdollisuudet ainoastaan rekisteröidyille koululaisille

 • Minun vanhempani ja yksityisopettajani - tässä osiossa koululainen näkee, mitkä profiilit (vanhemman vai yksityisopettajan) ovat pyytäneet pääsyä hänen tuloksiinsa. Tarvittaessa lapsi voi tässä osiossa vahvistaa tai estää muiden käyttäjien pääsyn omiin tuloksiinsa sekä määrittää, voiko käyttäjä kirjautua lapsen profiiliin. Osiossa koululainen voi itse kutsua vanhempia seuraamaan hänen tuloksiaan portaalissa tai pyytää vanhempien lupaa julkisen profiilin käyttämiseen (kohdat 3.1.2., 2.3. ja 2.4.). Vanhemmat näkevät saamastaan kutsukirjeestä lapsen portaaliin rekisteröimän etu- ja sukunimen.

4.9. Osiot ja mahdollisuudet ainoastaan rekisteröidyille vanhemmille

 • Minun lapseni – osiossa vanhempi näkee omaan profiiliin yhdistetyt lapset ja voi yhdistää uusia lapsia. Lapselle lähetetystä pyynnöstä näkyy vanhemman portaaliin rekisteröimä etu- ja sukunimi. Lapsen vahvistamisen jälkeen osiossa “Minun lapseni” on seuraavat tiedot vanhemmalle: lapsen etu- ja sukunimi, ansaitut pisteet viimeisten 30 päivän ajalta, voimassaolevat kokeet, Ya+ palvelun tila. Jos lapsi on omassa profiilissaan antanut luvan, niin osiossa “Minun lapseni” vanhempi voi siirtyä lapsen Yaclass.fi-profiiliin. Jos lapsen profiilin on  rekisteröinyt vanhempi, hän voi kirjautua lapsen profiiliin ilman lapsen vahvistusta. Sekä vanhempi että lapsi voi milloin tahansa peruuttaa vanhemman ja lapsen profiilin yhdistämisen.

 • Jos vanhempi rekisteröityy käyttämällä oppilaitoksen sähköistä hallinto-ohjelmaa, yhdistäminen lapsen profiiliin tapahtuu automaattisesti (kohta 3.1.1. Vanhemman rekisteröintilomake).

 • Jos lapsi ei ole vahvistanut vanhemman pyyntöä, osiossa on mahdollista lähettää uudelleen lapselle pyyntö tai irrottaa lapsen profiili vanhemman profiilista.

 • Tilasto lapsesta - osiossa vanhempi näkee lapsen vahvistamisen jälkeen yksityiskohtaiset tiedot lapsesta ja hänen opiskelun edistymisen portaalissa - lapsen etu- ja sukunimi, koulu, luokka, ansaitut pisteet, sijoitus luokkakavereiden TOP-listalla, profiilikuva, edistyminen aineissa, viimeisten 30 päivän toiminnot, tilasto viimeisiltä 30 päivältä, tilastohistoria, opettajan antamat kokeet, Ya+ tilauksen tila. Esikoululaisten ja 1-6 luokkien lasten vanhemmat voivat tässä osiossa valita lapsen profiilin yksityisyyden - julkinen tai anonyymi.

 • Jos lapsi ei ole vahvistanut vanhemman kutsua, tämä osio lapsesta ei ole vanhemman saatavilla.

 • Ya+ - osiossa vanhemman on mahdollista ottaa käyttöön ja hallita maksullista palvelua (kohta 6. Maksullinen Ya+ palvelu) sekä itselle että omaan profiiliin yhdistetyille lapsille, jotka ovat vahvistaneet vanhemman pyynnön. Jos vanhempi on ottanut lapselle käyttöön Ya+ jatkuvan tilauksen ja jostain syystä palvelua ei ole automaattisesti jatkettu, sekä vanhemmalle että lapselle portaalissa rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään tieto maksussa tapahtuneesta virheestä. Lapsi näkee viestistä myös maksajan etu- ja sukunimen.

4.10. Osiot ainoastaan rekistetöidyille yksityisopettajille

 • Minun lapseni – osiossa yksityisopettaja näkee omaan profiiliin yhdistetyt yksityisoppilaat ja voi yhdistää uusia oppilaita. Oppilaalle lähetetystä pyynnöstä näkyy yksityisopettajan portaaliin rekisteröimä etu- ja sukunimi. Yksityisoppilaan vahvistamisen jälkeen osiossa “Minun lapseni” on seuraavat tiedot yksityisopettajalle: yksityisoppilaan etu- ja sukunimi, ansaitut pisteet viimeisten 30 päivän ajalta, voimassaolevat kokeet, Ya+ palvelun tila. Sekä yksityisopettaja että yksityisoppilas voi milloin tahansa peruuttaa yksityisopettajan ja yksityisoppilaan profiilin yhdistämisen.

 • Jos yksityisoppilas ei ole vahvistanut yksityisopettajan pyyntöä, osiossa on mahdollista lähettää uudelleen yksityisoppilaalle pyyntö tai irrottaa yksityisoppilaan profiili yksityisopettajan profiilista.

 • Tilasto lapsesta - osiossa yksityisopettaja näkee yksityisoppilaan vahvistamisen jälkeen yksityiskohtaiset tiedot yksityisoppilaasta ja hänen opiskelun edistymisen portaalissa - yksityisoppilaan etu- ja sukunimi, koulu, luokka, ansaitut pisteet, sijoitus luokkakavereiden TOP-listalla, profiilikuva, edistyminen aineissa, viimeisten 30 päivän toiminnot, tilasto viimeisiltä 30 päivältä, tilastohistoria, annetut kokeet, Ya+ tilauksen tila.

 • Jos yksityisoppilas ei ole vahvistanut yksityisopettajan kutsua, tämä osio yksityisoppilaasta ei ole yksityisopettajan saatavilla.

5. Immateriaalioikeudet

5.1. Portaalissa julkaistun sisällön: ulkoasu, tekstit, kuvitukset, kuvat, video, ohjelmat, ohjelmistokoodi, skriptit (jäljempänä - Aineisto) yksinoikeudet kuuluvat portaalille tai viittauksessa ilmoitetulle tekijälle. Tätä oikeutta rikottaessa syyllinen joutuu säännöksissä määritettyyn vastuuseen. Hän on myös täysin vastuussa kaikista menetyksistä, joita hän on tehnyt tai saattaa tehdä portaalille ja kolmansille osapuolille.

5.2. Aineistoa ei saa jäljentää (eli kopioida), toistaa, levittää, julkaista tai millään muulla tavalla käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa suostumusta. Portaalissa julkaistua aineistoa käytettäessä käyttäjän velvollisuus on osoittaa viittaus portaaliin.

5.3. Käyttäjä ei saa käyttää sovellusta, palveluita tai sähköistä sisältöä laittomiin tarkoituksiin.

6. Maksullinen Ya+ palvelu

Portaalissa on mahdollista saada maksullinen Ya+ palvelu suorittamalla maksu verkkopankin, maksukortin tai PayPalin kautta. Maksun onnistuttua Ya+ palvelu kytketään yhden työpäivän aikana maksun vastaanottamisen jälkeen.

Ya+ voidaan maksaa myös tilisiirrolla portaalin tilille. Tässä tapauksessa portaalin järjestelmänvalvoja manuaalisesti kytkee palvelun kolmen työpäivän aikana maksun vastaanottamisesta Yaclass.fi-tilille.

Palvelun voi kytkeä portaalin osiossa “Tilaus Ya+”.

Voimassaoleva Ya+ palvelu tarjoaa käyttäjälle seuraavan sähköisen sisällön:

 1. Kaikkien tehtävien oikeat vastaukset osiossa “Aineet”

 2. Portaalin kaikkien tehtävien, testien ja opettajan lähettäminen kokeiden ratkaisuvaiheet

 3. Pääsy ylioppilaiskirjoitusten harjoitustehtäviin (punainen kuvake osiossa “Aineet”), jossa on lisäksi oikeat vastaukset ja ratkaisuvaiheet

On saatavilla kaksi Ya+ tilausmuotoa:

Ya+ jatkuva tilaus

 • Joka 30. päivä tilausta Ya+ automaattisesti jatketaan ja käyttäjän määrittelemältä maksukortilta veloitetaan 10,00 € (Ya+ 30 päivältä), kunnes käyttäjä lopettaa tilauksen tai muuttaa/poistaa maksukortin tietoja.

 • Ya+ tilauksen automaattista maksua ja/tai yhteyttä maksukorttiin voi peruuttaa milloin tahansa kirjautumalla omaan profiiliin YaClass.fi:ssä ja avaamalla osio Ya+ tai lähettämällä sähköpostia info@yaclass.fi sekä soittamalla YaClass.fi-toimistoon  040 1639 752 (arkisin 09:00-17:00).

 • Peruuttamalla tilauksen Ya+ automaattiset maksut keskeytetään kaikki seuraavat maksut, mutta yhteys maksukorttiin tallennetaan ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa tilauksen uudelleen käyttöön sillä hetkellä voimassa olevalla palveluhinnalla syöttämättä kortin tietoja uudelleen.

 • Jos käyttäjä on poistanut tallennetun yhteyden maksukorttiin, uutta tilausta Ya+ hankittaessa, kortin tiedot on syötettävä uudelleen, myös hinnan muuttuessa käyttäjä ei voi käyttää edellistä tilauksen hintaa.

 • Onnistuneista ja epäonnistuneista maksuista käyttäjälle lähetetään viesti portaaliin rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.

 • Jos ensimmäinen automaattinen maksu on epäonnistunut (tilillä ei ollut riittävästi varoja, tekniset häiriöt ts. virheet), järjestelmä yrittää automaattisesti suorittaa maksun uudelleen 24 tunnin kuluttua. Jos myös toinen maksu on epäonnistunut, käyttäjän on itse suoritettava kolmas yritys. Jos maksua ei suoriteta 48 tunnin kuluessa toisen yrityksen jälkeen, Ya+ palvelu automaattisesti suljetaan.

 • Tilaus keskeytetään automaattisesti, jos: 1) maksukortin voimassaoloaika on kulunut umpeen; 2) tilillä ei ole riittävästi varoja palvelun maksamiseen (kahden yrityksen jälkeen); 3) käyttäjän profiili ei ole ollut aktiivinen 340 päivään.

Ya+ vuodeksi

 • Kertaluonteisen 50,00 € maksun jälkeen tilaus Ya+ kytketään käyttäjälle 365 päiväksi.

Käyttäjän pyynnöstä tilaus Ya+ voidaan tarvittaessa siirtää toiseen portaaliin rekisteröityyn profiiliin. Tämän tekemiseksi käyttäjän on otettava yhteyttä portaalin järjestelmänvalvojaan sähköpostilla info@yaclass.fi tai puhelimitse 040 1639 752.

Ya+ palveluun ei sovelleta peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun käyttäjä on saanut palvelun, koska palvelussa on sähköinen sisältö, jota ei ole mahdollista palauttaa takaisin. Maksuja portaalin palveluista ei palauteta, jos käyttäjän profiili on estetty, poistettu, käyttö on keskeytynyt ja/tai maksu on suoritettu virheellisesti.

7. Tekniset tiedot

Portaali on testattu ja se toimii seuraavilla internet-selaimilla: Mozilla Firefox (27 ja sitä uudemmat versiot); Google Chrome (30 ja sitä uudemman versiot) ja Google Chrome for Android (uusimmat versiot); Internet Explorer (8 ja sitä uudemman versiot); Safari ja Safari for iOS (uusimmat versiot). Jotta portaalia voidaan täysin hyödyntää, ''Java Script'' on oltava päällä.

8. Muutokset

Portaalin järjestelmänvalvoja voi tehdä mitä tahansa muutoksia ja lisäyksiä käyttöehtoihin. Rekisteröitymällä ja kirjautumalla uudelleen portaaliin käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä portaalin käyttöehdot ja niihin tehdyt muutokset.

Portaali Yaclass.fi pidättää itsellään kaikki oikeudet ja toimintavallan palvelujen maksun perimisestä sekä palvelun arvon ja käyttöajan muuttamisesta. Maksuja portaalin palveluista ei palauteta, jos käyttäjän profiili on estetty, poistettu, käyttö on keskeytynyt ja/tai maksu on suoritettu virheellisesti.

Kaikki portaalin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön muutokset julkaistaan tällä sivulla ja jos ne ovat merkittäviä, lähetetään erityinen ilmoitus (mukaan lukien tiettyihin palveluihin liittyen, ilmoitus tietosuojakäytännön muutoksista lähetetään sähköpostiin).