Teoria:

Neliöjuuri luvusta \(a\) tarkoittaa sellaista ei- negatiivista lukua, jonka neliö on \(a\).
Merkitään: a.
Luetaan: neliöjuuri luvusta \(a\).
Lukua \(a\) kutsutaan juurrettavaksi.
 
  16=4,koska42=16
 
Kiinnitä huomiota!
Neliöjuurta ei voida ottaa negatiivisesta luvusta.
Esimerkiksi, 16 ei voida laskea, koska ei ole sellaista lukua \(a\), jonka neliö on negatiivinen luku a216.
 
Saadakseen selville neliöjuuren luvusta, on hyvä jos osaa lukujen neliöt ulkoa.
Usein käytetyt kokonaislukujen neliöt:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 625
 
Joten, 81=9;121=11;361=19jne.
 
Kiinnitä huomiota!
 1=1;0=0
 
Jos juurrettava on desimaaliluku, täytyy kiinnittää huomiota pilkun jälkeen olevien numeroiden lukumäärään:
 
0,09¯=0,3¯,koska0,32=0,30,3=0,090,0016¯=0,04¯0,009=? 
Ei voida määrittää suullisesti, koska tuloksena saatiin ääretön desimaaliluku.
 
Jos juurrettavan lopussa on nollia, täytyy kiinnittää huomiota niiden lukumäärään:
 
400¯=20¯1210000¯=1100¯9000¯=?
Ei voida määrittää suullisesti, koska tuloksena saatiin ääretön desimaaliluku. (tarkista laskimen avulla)
 
Lauseke a voidaan laskea, jos a0jaa2=a.
 
 82=8;162=16, on epäloogista laskea ensin neliöjuuri luvusta \(16\), jonka jälkeen nostaa neliöön.