Teoria

Tehtävät

1. Kokonaislukujen neliöjuuri

Taso: helppo

1
2. Desimaalilukujen neliöjuuri

Taso: helppo

2
3. Moniarvoisen luvun neliöjuuri

Taso: helppo

2
4. Yhtälöiden ratkaisu

Taso: vaikea

3
5. Lausekkeiden arvojen laskeminen

Taso: vaikea

3
6. Juurien vertailu

Taso: keskinkertainen

3
7. Neliöjuuren arvon rajat

Taso: keskinkertainen

3
8. Neliö

Taso: keskinkertainen

2
9. Neliöjuuren negatiivisen arvon rajat

Taso: keskinkertainen

3
10. Suorakulmainen kolmio

Taso: keskinkertainen

2
11. Lausekkeen arvon laskeminen

Taso: vaikea

3
12. Neliöjuuren laskeminen

Taso: vaikea

3

Testit

Toimintamateriaalit