Tekniset ohjeet:

Toimintamateriaalit

Numero Nimi Kuvaus
1. Tekniset ohjeet

Teoria

Numero Nimi Kuvaus
1. Potenssimerkintä luonnollisella eksponentilla Teoria aiheesta "Potenssimerkintä", jossa selitetään yksinkertaisesti mitä potenssin eksponentti tarkoittaa.

Tehtävät

Numero Nimi Laji Taso Pisteet Kuvaus
1. Tulon muuttaminen potenssimuotoon (positiiviset luvut) 1 laji - vastaanottavainen helppo 3,5p. Tulon kirjoittaminen potenssimerkinnällä.
2. Binomin potenssi 1 laji - vastaanottavainen helppo 1,5p. Binomin kirjoittaminen potenssimuotoon.
3. Samojen tekijöiden tulo (binomi) 1 laji - vastaanottavainen helppo 1p. Potenssimerkinnän ilmoittaminen tulo muodossa.
4. Samojen tekijöiden tulo (monomi) 1 laji - vastaanottavainen helppo 1p. Potenssimerkinnän ilmoittaminen tulo muodossa.
5. Potenssin kantaluku ja eksponentti (luvut) 1 laji - vastaanottavainen helppo 3p. Potenssin kantaluvun ja eksponentin määrittäminen.
6. Potenssin kantaluku ja eksponentti (binomi) 1 laji - vastaanottavainen helppo 2p. Potenssin kantaluvun ja eksponentin määrittäminen.
7. Luvun neliö (luvun edessä miinusmerkki) 2 laji - tulkinta helppo 2p. Lausekkeen arvon laskeminen.
8. Luvun potenssi (eksponenttina luku n) 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. Potenssin laskeminen.
9. Luvun potenssi (kantaluku) 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. Potenssin laskeminen.
10. Murtoluku 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. Lausekkeen arvon laskeminen.
11. Potenssien väheneminen (kasvaminen) 3 laji - analyysi keskinkertainen 4p. Lukujen sijoittaminen vähenevään (kasvavaan) järjestykseen.
12. Yhtälö 3 laji - analyysi vaikea 5p. Yhtälön laskeminen.

Testit

Numero Nimi Suositeltu aika: Taso Pisteet Kuvaus
1. Harjoittelu potensseista luonnollisella eksponentilla 00:05:00 helppo 10,5p. Kirjoittaminen potenssimuotoon (positiiviset luvut); potenssin kantaluvun ja eksponentin määrittäminen (luvut); potenssiin korottaminen; potenssin laskeminen tunnetusta kantaluvusta ja eksponentista (murtoluku)

Pistokokeet (piilotettu opiskelijoilta)

Numero Nimi Suositeltu aika: Taso Pisteet Kuvaus
1. Koe potensseista luonnollisella eksponentilla 00:15:00 keskinkertainen 14,5p. Binomien tulon kirjoittaminen potenssimuotoon; potenssin kantaluvun ja eksponentin määrittäminen (trinomi);potenssimerkinnän ilmoittaminen tulo muodossa (monomi);kuution tilavuuden laskeminen ; lausekkeen arvon laskeminen (desimaaliluvut); numeerisen lausekkeen laskeminen, osamäärä (pariton eksponentti);yhtälön ratkaiseminen
2. Kotitehtävä potensseista luonnollisella eksponentilla 00:10:00 helppo 13,5p. Kirjoittaminen potenssimuotoon (negatiiviset luvut);potenssin kantaluvun ja eksponentin määrittäminen (binomi); potenssimerkinnän ilmoittaminen tulo muodossa (binomi);potenssiin korottaminen ;lausekkeen arvon laskeminen , luvun neliö (luvun edessä miinus merkki);murtoluvun laskeminen