Tekniset ohjeet:

Toimintamateriaalit

Numero Nimi Kuvaus
1. Tekniset ohjeet

Teoria

Numero Nimi Kuvaus
1. Polynomin kertominen monomilla Polynomin kertominen monomilla, monomin kertominen polynomilla.

Tehtävät

Numero Nimi Laji Taso Pisteet Kuvaus
1. Algebrallisen lausekkeen arvo 2 laji - tulkinta keskinkertainen 6p. lausekkeen sieventäminen ja sen arvon laskettaminen.
2. Binomin ja monomin tulo (asteluvut) 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. Monomin kertominen binomilla.
3. Binomien tulo 2 laji - tulkinta helppo 4p. Sulkujen poisto, samanmuotoisten termien yhdistäminen.
4. Monomin ja binomien tulo 2 laji - tulkinta keskinkertainen 5p. Sulkujen poisto, samankantaisten potenssien kertolaskusääntöjen käyttö, samanmuotoisten termien yhdistäminen.
5. Trinomi ja monomi (asteluvut) 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. Monomin kertominen polynomilla
6. Trinomi ja kokonaisluku 1 laji - vastaanottavainen helppo 3p. Kokonaisluvun kertominen trinomilla
7. Polynomien kertolasku, polynomin vakiomuoto 2 laji - tulkinta helppo 2p. Polynomin kertominen polynomilla, tuloksen muuttaminen polynomin vakiomuotoiseksi.
8. Polynomien kertolasku, lausekkeen sieventäminen 2 laji - tulkinta keskinkertainen 4p. Polynomien kertolasku.