Tekniset ohjeet:

Toimintamateriaalit

Numero Nimi Kuvaus
1. Tekniset ohjeet

Teoria

Numero Nimi Kuvaus
1. Teoria Sanatyypit -i, -si, -nen, -e yksikössä, demonstratiivipronominien tämä, tuo, se taivutusta, on hauskaa -rakenne ja kulkuvälineitä

Tehtävät

Numero Nimi Laji Taso Pisteet Kuvaus
1. i-loppuiset lainasanat 2 laji - tulkinta helppo 3p. i-loppuisten lainasanojen taivutus (ei k-p-t-vaihtelua)
2. i-loppuiset lainasanat (k-p-t-vaihtelu) 2 laji - tulkinta helppo 3p. i-loppuisten lainasanojen taivutus (k-p-t-vaihtelua)
3. -i-sanat. i -> e (ki, mi, pi, ti, vi) 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. -i-loppuisten sanojen taivutus (-ki, -mi, -pi, -ti, -vi)
4. -i-sanat. i -> e (li, ri, ni, hi) 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. -i-loppuisten sanojen taivutus (-li, -ri, -ni, -hi)
5. -si-loppuiset sanat 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. -si-loppuisten sanojen taivutus
6. -i-loppuiset sanat sekaisin 3 laji - analyysi vaikea 3p. Erityyppisten i-sanojen taivutus
7. e-loppuiset sanat 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. -e-loppuisten sanojen taivutus
8. nen-loppuiset sanat 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. -nen-loppuisten sanojen taivutus
9. Demostratiivipronominit 2 laji - tulkinta keskinkertainen 3p. Demostratiivipronominien taivutus
10. Demonstratiivit kontekstissa 3 laji - analyysi vaikea 2p. Demonstratiivipronominien käyttöä kontekstissa
11. Kysymyssanat 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. Mikä-kysymyssanan taivutus kontekstissa
12. On hauskaa -rakenne 3 laji - analyysi keskinkertainen 2p. On hauskaa -rakenteen muodostamista
13. Kulkuvälineet 1 laji - vastaanottavainen helppo 2p. Yleisimpiä kulkuvälineitä
14. Millä sinä matkustat? 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. Kulkuvälineet kontekstissa
15. Lomasanastoa 2 laji - tulkinta keskinkertainen 2p. Lomasanastoa kontekstissa
16. Hotellisanastoa 3 laji - analyysi keskinkertainen 2p. Hotellisanastoa lyhyissä dialogeissa

Testit

Numero Nimi Suositeltu aika: Taso Pisteet Kuvaus
1. Harjoittelu 10:00:00 helppo 22p. Sanatyyppien, demonstratiivipronominien ja mikä-kysymyssanan taivuttamista

Pistokokeet (piilotettu opiskelijoilta)

Numero Nimi Suositeltu aika: Taso Pisteet Kuvaus
1. Kotitehtävä 15:00:00 keskinkertainen 19p. Sanatyyppien taivuttamista ja lomasataston harjoittamista
2. Koe 20:00:00 keskinkertainen 18p. Sanatyyppien taivuttamista, on hauskaa -rakenteen muodostamista ja lomasanaston hallitsemista